Hallinnon sisäiset PIMA-neuvottelupäivät

Maanantai 15.5.2023 klo 8.30

Tilaisuus on suunnattu valtioneuvoston, ELY-keskusten, aluehallintoviraston ja Suomen ympäristökeskuksen henkilöille. Tilaisuudessa kerrotaan ja keskustellaan ajankohtaisista pilaantuneisiin alueisiin liittyvistä aiheista. Tavoitteena kehittää ja yhtenäistää viranomaistoimintaa.

Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta.