Saavutettavuusseloste

Laadittu 4.9.2020
Tarkistettu viimeksi 6.11.2020

Tämä seloste koskee Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämää maaperakuntoon.fi-sivustoa. Sivusto toimii samalla alustalla kuin useat ympäristöhallinnon verkkopalvelut. Sivustoon sovelletaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä

Suomen ympäristökeskus on arvioinut julkaisualustan saavutettavuuden yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa WCAG 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Lisäksi sivuston saavutettavuus on arvioitu Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelut ovat uudistumassa vuoden 2022 aikana. Viimeistään tällöin uudistuu myös maaperakuntoon.fi. Saavutettavuusvaatimukset otetaan huomioon uudistetuissa palveluissa.

Tähän mennessä olemme tehneet seuraavia parannuksia:

 • Siirry sisältöön -linkki on lisätty. Ruudunlukuohjelmia käyttävät pystyvät hyppäämään kaikkien sivuilla toistuvien osien yli suoraan sisältöosan alkuun.
 • Liikkumista ilman hiirtä on parannettu.
 • Lomakkeiden syöttökentät ja otsikoiden tekstit yhdistetty.
 • Toimintopainikkeille on lisätty tekstivastineet.
 • Sisältöä tuottaville on tehty ohjeet, joita noudattamalla saavutettavuus paranee.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Ympäristöhallinnon sivujen uudistaminen ja samaan aikaan nykyisen sivuston saavutettavuuden parantaminen rajallisilla resursseilla aiheuttaa ympäristöhallinnolle kohtuuttomaan rasitteen. Seuraaviin asioihin sovelletaan uuden sivuston julkaisemiseen asti saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta:

 • Käyttöliittymän joidenkin tekstien kontrastit ja koot ovat liian pieniä. Fokus ei erotu kaikkialla riittävän hyvin.
 • Kuvien, kuvakkeiden, graafien ja infograafien tekstivastineiden sisällöt, värien ja elementtien kontrastit, linkkien värikontrastit sekä tekstikoot eivät ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia.
 • Otsikoiden merkitsemisessä on jonkin verran puutteita.
 • Kaikki 23.9.2018 jälkeen sivuilla julkaistut pdf-, Word-, Excel ja PowerPoint -tiedostot eivät ole vielä täysin saavutettavia.
 • Tiedostotyypin mainitseminen osana linkkiä on paikoin puutteellista.
 • Taulukoista puuttuu otsikkotekstejä, selitteitä ja yhteenvetoja.
 • Sivustolta muille sivustoille johtaviin linkkeihin ei ole merkitty tietoa siirtymisestä toiselle sivustolle.
 • Linkkien tekstit eivät ole kaikilta osin riittävän kuvaavia.

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin:

 • ennen 23.9.2018 julkaistut pdf-, Word-, Excel- ja PowerPoint -tiedostot
 • ennen 23.9.2020 julkaistut audio ja videot
 • kolmannen osapuolen sisältö, jota ympäristöhallinto ei rahoita tai kehitä ja valvo.

Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Päivittäessämme sivuja tai laittaessamme uusia sisältöjä sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia.

Yhteystiedot ja palautteen antaminen maaperakuntoon.fi-sivuston saavutettavuudesta

Jos haluat antaa sivustomme saavutettavuudesta palautetta tai haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen maaperakuntoon@ely-keskus.fi.

Pirkanmaan ELY-keskus
PL 297
33101 Tampere

Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi tai et saa vastausta ollenkaan kahden viikon aikana. Voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Julkaistu 6.11.2020 klo 14.41, päivitetty 6.11.2020 klo 14.45

 • Tulosta sivu