Viestintä

Viestinnän suunnittelu on osa PIMA-hanketta. Viestinnän syyt ja tavoitteet tulee määritellä selkeästi. On tunnistettava mm. mitä ihmiset haluavat tietää ja mitä viestintätapoja kannattaa käyttää. Suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon tiedotusvälineiden tarpeet. On syytä varmistaa, että tiedotusvälineillä on kaikki tarvittava tieto, jotta ne voivat kuvailla tilannetta totuudenmukaisesti.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.25, päivitetty 13.12.2016 klo 15.29