Viestintä

Viestinnän suunnittelu on osa PIMA-hanketta. Viestinnän tavoitteet tulee määritellä selkeästi, ja jo suunnitteluvaiheessa on tunnistettava, mitä ihmiset haluavat hankkeesta tietää ja mitä viestintätapoja kannattaa käyttää. Suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon tiedotusvälineiden tarpeet. On syytä varmistaa, että tiedotusvälineillä on kaikki tarvittava tieto, jotta ne voivat kuvailla tilannetta totuudenmukaisesti.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.25, päivitetty 10.7.2019 klo 15.16