Rahoitus

Ensisijaisesti alueen tutkimuksen ja kunnostuksen maksaa pilaantumisen aiheuttaja. Alueen kiinteistönomistaja tai -haltija voi myös joutua toissijaiseksi maksuvelvolliseksi, ja viimekädessä vastuussa on kunta.

Suomessa on rahoitusjärjestelmiä, joiden kautta voi hakea harkinnanvaraista tukea tutkimusten ja kunnostusten toteuttamiseen. Valtion talousarviossa on varattu jätehuoltotyömäärärahaa, jota käytetään pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Ympäristöministeriö myöntää vuosittain arviolta 3-4 milj. euroa lähinnä akuuttien ympäristö- tai terveysvaaraa aiheuttavien kohteiden tutkimiseen, kunnostamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Kyseiset tehtävät on keskitetty vuodesta 2016 lähtien Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ympäristöministeriön rahasto, josta korvataan maa- ja vesialueilla tapahtuvista öljyvahingoista ja niiden torjunnasta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuvat kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan myöntää korvauksia öljyn pilaaman maa-alueen puhdistamiskustannuksiin.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.24, päivitetty 10.7.2019 klo 15.14