Rahoitus

Ensisijaisesti alueen tutkimuksen ja kunnostuksen maksaa pilaantumisen aiheuttaja. Alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voi myös joutua toissijaiseksi maksuvelvolliseksi. Lisäksi Suomessa on rahoitusjärjestelmiä, joiden kautta voi hakea harkinnanvaraista tukea tutkimusten ja kunnostusten toteuttamiseen.

Valtion talousarviossa on varattu jätehuoltotyömäärärahaa, jota käytetään pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Ympäristöministeriö myöntää vuosittain arviolta 3-4 milj. euroa lähinnä akuuttien ympäristö- tai terveysvaaraa aiheuttavien kohteiden tutkimiseen, kunnostamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Kyseiset tehtävät on keskitetty 1.4.2016 alkaen Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ympäristöministeriön alainen rahasto, josta korvataan maa- ja vesialueilla tapahtuvista öljyvahingoista ja niiden torjunnasta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuvat kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan myöntää korvauksia öljyn pilaaman maa-alueen puhdistamiskustannuksiin.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.24, päivitetty 14.12.2016 klo 9.08