Osapuolten roolit

PIMA-hankkeen tilaajana on yleensä pilaantuneisuuden selvittämisestä ja kunnostamisesta vastuussa oleva. Tilaaja voi halutessaan antaa hankkeen tai sen osan kolmannen osapuolen tehtäväksi erillisellä sopimuksella tai valtakirjalla (ns. rakennuttajakonsultti). Ympäristöasiantuntija valitaan hankkeeseen suunnittelijaksi ja kunnostuksen valvojaksi. Kunnostustoimenpiteiden toteuttajaksi tilaaja valitsee kunnostusurakoitsijan. Kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia vastaanottava käsittelijä vastaa maa-ainesten käsittelystä tai loppusijoittamisesta. Ympäristöviranomainen tekee ilmoituspäätöksen tai myöntää ympäristöluvan, määrittää kunnostuksen ympäristönsuojelulain mukaiset tavoitteet, valvoo, että kunnostustoimet toteutetaan viranomaispäätösten mukaisesti sekä antaa pyydettäessä kunnostuksesta loppulausunnon kunnostuksen loppuraporttiin perustuen. Tilaaja on vastuussa hankkeesta ja sen tavoitteiden saavuttamisesta viranomaisille. Vastuu hankkeesta säilyy tilaajalla, vaikka hankkeessa keskeisessä roolissa oleva ympäristöasiantuntija voi, mikäli näin sovitaan, edustaa tilaajaa esim. viranomaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Äkillisissä öljy- tai kemikaalivahinkotapauksissa pelastusviranomainen on vastuussa ympäristön puhdistushankkeen hoitamisesta kunnes vastuu akuuttien toimenpiteiden jälkeen siirtyy tarvittaessa kunnan jälkivahinkojen torjuntaviranomaiselle.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.18, päivitetty 16.12.2016 klo 12.03