Kustannukset ja aikataulu

PIMA-hankkeen kustannukset vaihtelevat tuhansista jopa miljooniin euroihin ja hankkeen kesto viikoista vuosiin. Usein kestoltaan eniten aikaa vievät vaiheet ovat alueen tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu. Merkittävimmät kustannukset puolestaan muodostuvat PIMA-hankkeen toteutuksen aikana. Tutkimusten kustannukset ja vaatima aika riippuvat mm. tutkimuksen tavoitteista, tutkimusmenetelmistä, haitta-aineista ja niiden esiintymisen laajuudesta, maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä käytettävissä olevan taustatiedon kattavuudesta ja luotettavuudesta. Laajat ja haasteelliset ympäristötutkimukset tehdään yleensä vaiheittain. Panostamalla tutkimuksiin saadaan lisävarmuutta päätöksentekoa varten ja vähennetään kunnostuksen toteutukseen liittyvää epävarmuutta ja riskejä.

Kunnostusmenetelmän valinta vaikuttaa keskeisesti kustannuksiin ja työn aikatauluun. Massojen vastaanotto- ja käsittelykustannukset ovat usein merkittävä kustannuserä, jota voidaan vähentää käyttämällä in situ ja on site -kunnostusmenetelmiä. Merkittäviä kustannussäästöjä voidaan saada mm. silloin, jos kaivettuja maa-aineksia pystytään hyödyntämään sellaisenaan tai käsiteltyinä kunnostettavassa kohteessa. Parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan lopputulokseen päästään, kun hankkeen jokaiselle vaiheelle varataan riittävästi aikaa ja varaudutaan ennakolta lisätöihin sekä aikataulu- ja kustannusmuutoksiin.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.23, päivitetty 13.12.2016 klo 15.28