Vastuut ja velvoitteet

Vastuu pilaantuneen maaperän pilaantuneisuuden arvioinnista ja riskienhallinnasta on ensisijaisesti haitan tai riskin aiheuttajalla. Myös alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voi joutua vastuuseen alueen riskienhallinnasta, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen.

Pilaantuneisuuden arviointi ja riskienhallinta etenee vaiheittain alkaen lähtötietojen kokoamisella. Kohteessa tehtävien tutkimusten ja riskinarvioinnin pohjalta tehdään arvio kunnostamisen tarpeellisuudesta. Mikäli kunnostus arvioidaan tarpeelliseksi, aloitetaan sen suunnittelu. Kunnostussuunnitelma ja sen tavoitteet esitetään ympäristöviranomaiselle osana kunnostusta koskevaa ilmoitusta ennen työn aloitusta. Viranomainen käsittelee ilmoituksen ja asettaa ilmoituspäätöksessään ympäristön- ja terveydensuojeluun liittyvät tavoitteet sekä tarvittavat määräykset. Hankkeen päättyessä tehdään arvio tavoitteiden saavuttamisesta sekä mahdollisista jatkotoimista.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.16, päivitetty 13.12.2016 klo 15.23