Valtionavustus

Valtionavustus on keskeinen väline, jolla valtio tukee alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamista. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai yritykselle. Yrityksiä ja muita taloudellista toimintaa harjoittavia yhteisöjä koskee EU:n valtiontukisääntely, joka rajoittaa tuen myöntämistä muun muassa vaikeuksissa oleville yrityksille.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta aiheutuvan terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen. 

Valtiontuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava avustuksen hakijalle ilmeisen kohtuutonta.

PIMA-valtionavustuksen määrät kuvana. Sama asia on selitetty tekstissä.
 

 

Valtionavustuksen määrä on enintään 50 % selvittämisen avustuskelpoisista kustannuksista ja 40 % puhdistamisen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustus voi kattaa suuremman osan kustannuksista, jos 1) pilaantumisesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai 2) selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuksen hakijalle erityisen kohtuuttomia.

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat mm:

  • selvittämisen suunnittelu-, tutkimus-, arviointi- ja raportointikustannukset 
  • puhdistamiskustannukset sekä niihin liittyvät tarpeelliset muut kustannukset 
  • rakennuksiin, rakennelmiin tai rakenteisiin liittyvät kustannukset, jotka ovat välttämättömiä selvittämisen tai puhdistamisen kannalta 
  • Valtionavustusta koskevissa asioissa sovelletaan PIMA-tukilain ohella myös valtionavustuslakia.

Avustuspäätöksessä voidaan edellyttää, että hakija osallistuu hankkeen toteuttamiseen tai sen kustannuksiin. Valtionavustuksen määrään vaikuttavat muun tahon osallistuminen, vaaran tai haitan vakavuus tai todennäköisyys, hankkeen kiireellisyys sekä muut myönnetyt julkiset varat. Avustuksen määrää alentaa kiinteistön omistajan tai haltijan tai hankkeen muun toteuttajan puhdistamisesta saama taloudellinen hyöty. Avustuksen määrän harkinnassa voidaan ottaa huomioon myös valittu menetelmä ja sen kestävyys.

Valtionavustusta PIMA-hankkeille -webinaari

Millaisiin kohteisiin PIMA-hankkeille tarkoitettu valtionavustus soveltuu ja kuinka sitä haetaan? Katso tunnin tallenne webinaarista, jonka Pirkanmaan ELY-keskus järjesti 24.3.2021 muun muassa kunnille sekä muille tahoille, jotka valtionavustusta voivat hakea. Webinaari on hyödyllinen myös konsulteille ja urakoitsijoille, joiden on hyvä tunnistaa valtionavustukseen soveltuvat kohteet. Talleenteella on seuraavat puheenvuorot:

0:00 Valtionavustus pilaantuneille alueille - mistä on kyse? Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus

5:01 Myöntämisehdot ja soveltuvat kohteet - kenelle ja mihin avustus soveltuu? Mika Heinonen, lakimies, Pirkanmaan ELY-keskus

23:16 Hakemuskäsittelijän käytännön vinkit – näin hakemuksen tekeminen onnistuu, Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus

44:44 Kysymyksiä ja keskustelua

Julkaistu 23.12.2019 klo 10.57, päivitetty 15.6.2021 klo 16.48

  • Tulosta sivu