Tietolähteet

Maaperän tilan tietojärjestelmä

Maaperän pilaantumista koskevien kohdetietojen hallintaan on ympäristöhallinnossa rakennettu Maaperän tilan tietojärjestelmä, MATTI. Se sisältää tietoja mahdollisesti pilaantuneista, pilaantuneiksi todetuista, puhdistetuista ja puhtaaksi todetuista alueista. Tietoja pääsevät katsomaan ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusvalvontaviranomaiset. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tarkastaa ja päivittää kiinteistöään koskevia tietoja. Kiinteistöä koskevan kohderaportin voi pyytää alueelliselta ELY-keskukselta. Laajempia alueita koskeviin tiedusteluihin vastataan Suomen ympäristökeskuksessa.

Kirjallisuutta

 

Julkaistu 25.10.2016 klo 10.07, päivitetty 11.7.2019 klo 8.34