Kestäyyden arviointi

Kaikissa Maaperä kuntoon -ohjelman kohteissa tehdään selvittämisvaiheen päätteeksi kestävyyden arviointi, mikäli riskinarviointi osoittaa, että kohde pitää puhdistaa. 

Kestävyyden arvioinnissa vertaillaan eri puhdistusmenetelmien ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Kestävyyden arviointi ohjaa puhdistusmenetelmän tai -menetelmien valintaa. Tavoitteena on valita taloudellinen menetelmä, joka on riskitön kohteen nykyisen maankäytön kannalta. 

Kestävyyden arvioinnin jälkeen laaditaan varsinainen puhdistussuunnitelma ja puhdistamisesta tehdään PIMA-ilmoitus alueelliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

Maaperä kuntoon -ohjelma suosittelee kestävyydenarviointia kaikkiin pima-hankkeisiin, joissa puhdistustarve todetaan. Ohjelmalle räätälöity Kestävyyden arvioinnin malli (KESY) on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Malli koostuu excel-pohjaisesta valintatyökalusta sekä erikseen viranomaisille ja konsulteille laadituista ohjeista.

Liitetiedostot

Julkaistu 20.12.2019 klo 13.18, päivitetty 29.3.2022 klo 13.55
  • Tulosta sivu