Muut menetelmät

Muut puhdistusmentelmät lyhyesti:

  • massanvaihto 
  • pilaantumisen eristäminen, leviämisen estäminen 
  • lievästi pilaantuneiden maiden hyödyntäminen rakenteina

Muihin puhdistusmenetelmiin voidaan lukea pilaantuneiden maa-alueiden kaivaminen ja maa-aineksen toimittaminen käsittelylaitokseen. Maaperässä sekä kaivetuissa maa-aineksissa esiintyviä haitta-aineita voidaan myös eristää, jolloin niiden leviäminen ja kulkeutuminen ympäristöön estyy. Eritys ei kuitenkaan poista haitta-aineita maaperästä, jolloin ne muodostavat edelleen ympäristöriskin. Lievästi pilaantuneita maa-aineksia voidaan myös hyödyntää joissakin tilanteissa ja paikoissa ilman käsittelyä peitemaina sekä rakenteina.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.35, päivitetty 19.12.2019 klo 15.39
  • Tulosta sivu