Fysikaalinen puhdistaminen

Fysikaalinen puhdistaminen lyhyesti:

  • toteutetaan maa-aineksia kaivamatta ja pohjavettä siirtämättä (in-situ) 
  • menetelminä pump&treat, ilmastus, huokosilmakäsittely, termiset menetelmät 
  • haitta-aineet hajotetaan tai niiden kulkeutumista heikennetään fysikaalisten prosessien vaikutuksesta 
  • lyhyt käsittelyaika

Fysikaaliset puhdistusmenetelmät perustuvat haitta-aineiden hajoamiseen, kulkeutumisen heikentymiseen tai siirtämiseen fysikaalisten prosessien vaikutuksesta. Prosessit perustuvat muun muassa ilmavirtaan, vesivirtaan, paineeseen, lämpöön tai sähkövirtaan. Käsittelyn kesto on yleensä lyhyt ja menetelmät ovat usein tehokkaita.

Tyypillisiä in situ -menetelmiä maaperän ja pohjaveden käsittelyyn ovat ilmastus ja huokosilmakäsittely. Ilmastuksessa maaperään tai pohjaveteen injektoidaan ilmaa, joka haihduttaa haitta-aineet ja kuljettaa ne mukanaan. Huokosilmakäsittely on menetelmä, jossa maaperästä tai pohjavedestä poistetaan haihtuvia ja puolihaihtuvia yhdisteitä alipaineen avulla. Maaperästä poistettavat kaasut käsitellään esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksella tai katalyyttisellä poltolla.

Maan huuhtelussa maahan johdetaan imeyttämällä tai injektoimalla vettä, jossa voi olla myös haitta-aineen liukoisuutta lisääviä aineita. Huuhtelussa käytetään hyväksi haitta-aineiden vesiliukoisuutta. Liukoisten haitta-aineiden käsittelyssä voidaan hyödyntää pump & treat -menetelmää, jossa haitta-aineita sisältävä vesi pumpataan käsittelylaitokseen, mistä se johdetaan takaisin ympäristöön tai jatkokäsittelyyn jäteveden puhdistamolle.

Kaivettuihin maa-aineksiin voidaan käyttää myös maan pesua tai termistä käsittelyä. Maan pesulla hienot maahiukkaset voidaan erottaa raskaammista, jolloin myös haitta-aineet konsentroituvat pienempään määrään maata. Pesuprosessissa erottelu voi perustua partikkelien kokoon, ominaispainoon, pintaominaisuuksiin tai näiden yhdistelmiin. Likainen jae eli pesurejekti vaatii usein jatkokäsittelyä muilla menetelmillä ja puhdas jae voidaan hyötykäyttää kohteessa.

Termisessä poltossa käytetään korkeaa lämpötilaa tuhoamaan haitta-aineita hapellisissa olosuhteissa, kun taas termisessä desorptiossa käytetään matalampia lämpötiloja haitta-aineiden haihduttamiseen. Poltossa syntyvät ilmanpäästöt tulee käsitellä.

Ilman, veden, paineen ja lämmön lisäksi kunnostamisessa voidaan käyttää sähkövirtaa. Näissä elektrokineettisissä menetelmissä voidaan kuljettaa sähkökemiallisten ja -kineettisten prosessien avulla haitta-aineita, kemikaaleja ja vettä elektrodeille sekä toteuttaa kemiallisia reaktioita. Menetelmä perustuu maahan asetettuihin varauksellisiin elektrodeihin, joiden välillä kulkee sähkövirta.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.34, päivitetty 19.12.2019 klo 15.35
  • Tulosta sivu