Palvelukuvaus: tietoa maaperakuntoon.fi:stä

maaperakuntoon.fi on Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämä verkkopalvelu. maaperakuntoon.fi-sivusto tarjoaa tietoa pilaantuneen maaperän kunnostamisesta maanomistajille, konsulteille ja muille toimijoille.

Avausvaiheessa sivulla on tarjolla tietoa mm. maaperän kunnostustarpeesta ja -menetelmistä, vastuista sekä alan toimijoista. Jatkossa sivuilla tullaan yleistiedon lisäksi esittelemään myös käynnissä olevia valtakunnallisessa tutkimus- ja kunnostusohjelmassa sekä kokeiluhankkeessa mukana olevia kohteita ja toimijoita. Lisäksi sinne tuotetaan videoita mm. eri kunnostusmenetelmistä.

Tiedon jakamisen ohella sivuston tarkoituksena on vuoden 2017 aikana tarjota suomalaisille yrityksille alusta, jonka kautta ne voivat esitellä omaa omaamistaan myös kansainvälisille cleantech-markkinoille ja sitä kautta vahvistaa suomalaisen osaamisen vientiä.

Verkkopalvelun sisältö tuotetaan ensivaiheessa suomeksi. Suppeampi ruotsin- ja englanninkielinen versio julkaistaan keväällä 2017.

Sivuston sisällöstä vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Huhtikuussa 2016 Pirkanmaan ELY-keskukselle keskitettiin valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman sekä kokeiluhankkeen koordinointi- ja hankintatehtävät. Sivusto nivoutuu luontevasti tukemaan näitä tehtäviä. 

Tekijänoikeudet

maaperakuntoon.fi-palveluun voi linkittää vapaasti ja sen sisältämää tekstiaineistoa voi hyödyntää hyvän tavan mukaisesti. Sivuston aineistoja käytettäessä tulee mainita lähde.

Palvelun käyttäjistä ei kerätä rekisteriä

Palvelun käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä. Sähköpostiosoitetta ja/tai muita yhteystietoja kysytään palautteen yhteydessä. Käyttäjä voi lähettää palautteen nimettömänä, mutta yhteystiedot tulee antaa, jos haluaa vastauksen palautteeseen.

Evästeiden käyttö ja käytön seuranta

maaperakuntoon.fi-palvelussa käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Kerättäviä tietoja ovat mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Vastuu

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä.

Palautetta voi lähettää osoitteeseen maaperakuntoon(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 2.12.2016 klo 18.13, päivitetty 15.12.2016 klo 8.23