Ohjelman hankinnat

Maaperä kuntoon -ohjelman hankkeiden suunnittelu tilataan pilaantuneisiin alueisiin erikoistuneilta konsulteilta, kun hanke järjestetään Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta tai toteutetaan valtion jätehuoltotyönä (koskee viimeistään 31.12.2019 käynnistyneitä hankkeita). Laboratoriopalvelut tilataan alan laboratorioilta.

Konsultti- ja laboratoriohankintoja tehdään puitejärjestelyn kautta, mutta myös muilla hankintamenettelyillä. Hankintamenettely valitaan aina tapauskohtaisesti. Puhdistushankkeet kilpailutetaan pääsääntöisesti avoimella menettelyllä.

Maaperä kuntoon -ohjelman puitesopimuskonsultit 2021-2023

  • FCG Finnish Consulting Group Oy
  • Envineer Oy
  • Ramboll Finland Oy

KAJAK-hankkeen puitesopimuskonsultit 2021-2023

  • Envineer Oy
  • Ramboll Finland Oy

Puitesopimuslaboratoriot 2019-2021 

  • Metropolilab Oy 
  • ALS Finland Oy 
  • SGS Finland Oy 
Julkaistu 16.12.2019 klo 15.32, päivitetty 24.8.2021 klo 10.54
  • Tulosta sivu