Ohjelman hankinnat

Maaperä kuntoon -ohjelman hankkeiden suunnittelu tilataan pilaantuneisiin alueisiin erikoistuneilta konsulteilta, kun hanke järjestetään Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta tai toteutetaan valtion jätehuoltotyönä (koskee viimeistään 31.12.2019 käynnistyneitä hankkeita). Laboratoriopalvelut tilataan alan laboratorioilta.

Konsultti- ja laboratoriohankintoja tehdään puitejärjestelyn kautta, mutta myös muilla hankintamenettelyillä. Hankintamenettely valitaan aina tapauskohtaisesti. Puhdistushankkeet kilpailutetaan pääsääntöisesti avoimella menettelyllä.

Maaperä kuntoon -ohjelma on solminut puitesopimukset kolmeksi vuodeksi seuraavien yritysten kanssa.

Puitesopimuskonsultit 2019-2021 

  • FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
  • Ramboll Finland Oy 
  • Sitowise Oy 

Puitesopimuslaboratoriot 2019-2021 

  • Metropolilab Oy 
  • ALS Finland Oy 
  • SGS Finland Oy 
Julkaistu 16.12.2019 klo 15.32, päivitetty 25.5.2020 klo 11.25
  • Tulosta sivu