Ohjelman hankinnat

Maaperä kuntoon -ohjelman hankkeiden suunnittelu tilataan pilaantuneisiin alueisiin erikoistuneilta konsulteilta, kun hanke järjestetään Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta tai toteutetaan valtion jätehuoltotyönä (koskee viimeistään 31.12.2019 käynnistyneitä hankkeita).

Konsulttihankintoja tehdään puitejärjestelyn kautta, mutta myös muilla hankintamenettelyillä. Hankintamenettely valitaan aina tapauskohtaisesti. Puhdistushankkeet kilpailutetaan pääsääntöisesti avoimella menettelyllä.

Maaperä kuntoon -ohjelman puitesopimuskonsultit 2021-2023

  • FCG Finnish Consulting Group Oy
  • Envineer Oy
  • Ramboll Finland Oy

KAJAK-hankkeen puitesopimuskonsultit 2021-2023

  • Envineer Oy
  • Ramboll Finland Oy
Julkaistu 16.12.2019 klo 15.32, päivitetty 22.4.2022 klo 11.46
  • Tulosta sivu