Muut menetelmät

Muihin kunnostusmenetelmiin voidaan lukea pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen kaivamalla ja toimittamalla maa-aines käsiteltäväksi käsittelylaitokseen. Maaperässä sekä kaivetuissa maa-aineksissa esiintyviä haitta-aineita voidaan myös eristää, jolloin niiden leviäminen ja kulkeutuminen ympäristöön estyy. Eritys ei kuitenkaan poista haitta-aineita maaperästä, jolloin ne muodostavat edelleen ympäristöriskin. Kaatopaikoilla lievästi pilaantuneita maa-aineksia voidaan myös hyödyntää ilman käsittelyä kaatopaikkojen peitemaina sekä rakenteina.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.35, päivitetty 10.7.2019 klo 15.41