Kemialliset kunnostusmenetelmät

Kemiallisissa kunnostusmenetelmissä haitta-aineet hajotetaan, muutetaan ympäristölle haitattomampiin muotoihin tai heikennetään niiden kulkeutumista kemiallisten reaktioiden avulla. Kemiallisissa menetelmissä maaperään, pohjaveteen tai kaivettuihin maa-aineksiin lisätään erilaisia kemikaaleja, joiden kanssa haitta-aineet reagoivat. Reaktiot perustuvat mm. hapetus- ja pelkistysreaktioihin sekä kiinteytys- ja stabilointireaktioihin. Kemialliset menetelmät soveltuvat orgaanisille ja epäorgaanisille haitta-aineille käytettävästä menetelmästä ja reagensseista riippuen. Kemiallisia menetelmiä käyttämällä voidaan kunnostus toteuttaa usein in situ tai on site, suhteellisen lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaasti.

Kemiallinen hapetus ja pelkistys perustuvat hapettavien tai pelkistävien kemikaalien käyttämiseen kunnostamisessa. Haitta-aineiden hapettuminen ja pelkistyminen hajottavat niitä, vähentävät niiden toksisuutta, muuttavat niiden liukoisuutta ja parantavat niiden alttiutta muille kunnostusmenetelmille. Kiinteytyksessä ja stabiloinnissa haitta-aineiden kulkeutumista ja leviämistä ympäristöön pyritään estämään sitomalla ne maa-ainekseen. Kiinteytyksellä tarkoitetaan prosesseja, joissa sideaine kapseloi haitta-aineet estäen niiden kulkeutumisen. Stabiloinnilla taas tarkoitetaan prosesseja, joilla haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä pienennetään muuntamalla ne vähemmän liukoiseen, kulkeutuvaan tai ympäristölle haitattomampaan muotoon.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.33, päivitetty 13.12.2016 klo 15.30