Kemialliset kunnostusmenetelmät

Kemiallisissa kunnostusmenetelmissä haitta-aineet hajotetaan tai muutetaan ympäristölle haitattomampiin muotoihin tai niiden kulkeutumista heikennetään kemiallisten reaktioiden avulla. Kemiallisissa menetelmissä maaperään, pohjaveteen tai kaivettuihin maa-aineksiin lisätään kemikaaleja, joiden kanssa haitta-aineet reagoivat. Reaktiot perustuvat mm. hapetus- ja pelkistysreaktioihin sekä kiinteytys- ja stabilointireaktioihin. Kemialliset menetelmät soveltuvat orgaanisille ja epäorgaanisille haitta-aineille. Kemiallisia menetelmiä käyttämällä kunnostus voidaan toteuttaa usein in situ tai on site suhteellisen lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaasti.

Kemiallinen hapetus ja pelkistys perustuvat hapettavien tai pelkistävien kemikaalien käyttämiseen kunnostamisessa. Haitta-aineiden hapettuminen ja pelkistyminen hajottavat niitä, vähentävät niiden toksisuutta, muuttavat niiden liukoisuutta ja parantavat niiden alttiutta muille kunnostusmenetelmille. Kiinteytyksessä ja stabiloinnissa haitta-aineiden kulkeutumista ja leviämistä ympäristöön pyritään estämään sitomalla ne maa-ainekseen. Kiinteytyksellä tarkoitetaan prosesseja, joissa sideaine kapseloi haitta-aineet estäen niiden kulkeutumisen. Stabiloinnilla taas tarkoitetaan prosesseja, joilla haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä pienennetään muuntamalla ne vähemmän liukoiseen, kulkeutuvaan tai ympäristölle haitalliseen muotoon.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.33, päivitetty 10.7.2019 klo 15.34