Biologiset kunnostusmenetelmät

Biologisissa kunnostusmenetelmissä haitta-aineiden hajoaminen ja muuttuminen haitattomampiin muotoihin perustuu biologisiin prosesseihin, jotka tapahtuvat erilaisten mikrobien vaikutuksesta. Biologisissa menetelmissä mikrobeille luodaan optimaaliset olosuhteet, jotta ne voivat hyödyntää haitta-aineita ravintonaan sekä energianlähteenään. Tyypillisesti tämä tarkoittaa ravinteiden ja hapen lisäämistä sekä pH:n, lämpötilan ja kosteuden optimointia mikrobien kasvulle sopivaksi.

Biologisten menetelmät soveltuvat orgaanisiin haitta-aineisiin, kuten öljyhiilivetyihin, orgaanisiin liuottimiin sekä torjunta-aineisiin. Menetelmät eivät useimmiten sovellu epäorgaanisille yhdisteille. Haitta-aineiden kerääminen kasveihin soveltuu kuitenkin myös epäorgaanisille haitta-aineille, kuten raskasmetalleille.  Biologinen käsittely saattaa kestää suhteellisen pitkään. Kustannukset ovat kuitenkin usein alhaiset ja alueelliset häiriöt vähäisiä etenkin in situ -menetelmillä.

Yksinkertaisimmillaan biologisessa kunnostamisessa maaperän haitta-aineiden annetaan vähentyä luontaisesti maaperässä tapahtuvien biologisten prosessien vaikutuksesta. Tällöin maaperässä esiintyvät mikro-organismit, kuten bakteerit ja entsyymit, hajottavat haitta-aineita. Luontaista biohajoamista, joka yhdistetään ympäristömonitorointiin, kutsutaan monitoroiduksi luontaiseksi biohajoamiseksi, joka on usein eko- ja kustannustehokkain riskienhallintamenetelmä.

Luontaista biohajoamista voidaan tehostaa lisäämällä maaperään mikro-organismien toimintaa edistäviä ravinteita ja reagensseja sekä happea. Tällöin puhutaan tehostetusta biologisesta kunnostuksesta, joka voidaan toteuttaa aerobisissa tai anaerobisissa olosuhteissa. Tehostettu biologinen kunnostus voidaan toteuttaa joko in situ tai kaivetuille maa-aineksille.

Fytoremediaatiossa käytetään kasveja tai sieniä sekä niiden kanssa symbioosissa eläviä mikrobeja pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamiseen. Kasvit voivat kerätä haitta-aineita itseensä sekä stabiloida tai hajottaa haitta-aineita. Menetelmä soveltuu sekä orgaanisille että epäorgaanisille haitta-aineille.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.31, päivitetty 10.7.2019 klo 15.31