Öljysuojarahaston JASKA-hanke ja ESKO-kohteet

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu vuodesta 2012 alkaen riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä. JASKA-hankkeen toteutus on keskitetty Maaperä kuntoon -ohjelman tavoin Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Hankkeeseen hakeutuminen on kiinteistön omistajalle vapaaehtoista, mutta hankkeen avulla voi saada luotettavaa tietoa alueen tilasta. Määräaikaiseen JASKA-hankkeeseen voi hakea mukaan ottamalla yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin. 

Öljysuojarahasto korvaa kustannukset harkinnanvaraisesti 

JASKA-hankkeen maaperätutkimuksista ei aiheudu kustannuksia kiinteistön omistajalle. Jos kohteessa on tutkimusten perusteella maaperän kunnostustarve, voi omistaja hakea alueen puhdistamiseen harkinnanvaraista rahoitusta öljysuojarahastolta. Jos öljysuojarahasto myöntää rahoituksen, Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa puhdistamisen. 

JASKA-hankkeeseen soveltuvat kohteet 

1. Mahdollisesti öljyllä pilaantunut kiinteistö, esimerkiksi 

  • polttoaineiden jakelupiste (esim. huoltoasemat, vanhat kyläkaupat) 
  • korjaamo tai 
  • muu öljyn käsittely- tai varastointialue. 

2. Kohde on isännätön, eli 

  • pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta tai tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista ja 
  • pilaantuneen alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta (öljysuojarahastolain 15 §). 

3. Kyseessä on riskikohde, eli kiinteistö on 

  • asuinkäytössä 
  • pohjavesialueella tai 
  • vesistön läheisyydessä. 

Öljysuojarahaston ESKO-kohteet 

Muut öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostuskohteet eli ns. ESKO-kohteet ovat kohteita, jotka eivät sovellu JASKA-hankkeeseen. Öljysuojarahasto voi myöntää harkinnanvaraisesti myös tällaisille kohteille maaperän ja pohjaveden tutkimus- tai kunnostusrahoitusta. 

Julkaistu 20.2.2019 klo 12.24, päivitetty 23.12.2019 klo 15.05