Ympäristö- ja terveysriskiarviointi

Pilaantuneeksi epäillyllä alueella selvitetään, voiko maaperän haitta-aineista aiheutua ympäristölle tai ihmisten terveydelle haittaa, jota ei voi hyväksyä. Mikäli aineista arvioidaan olevan merkittävää haittaa nyt tai tulevaisuudessa, alue on puhdistettava. Läheskään aina maaperän haitta-aineet eivät ole merkittävä uhka maankäytölle, mistä syystä tilanne on arvioitava aina tapauskohtaisesti.

Pilaantuneisuuden arviointia varten tutkitaan haitta-aineiden esiintymistä alueen maaperästä sekä tarvittaessa muista ympäristön osista esimerkiksi pohjavedestä ja rakennusten sisäilmasta. Tavoitteena on selvittää haitta-aineiden pitoisuuksia, kokonaismääriä ja sijaintia tutkittavalla alueella, aineiden muuntumista ja kulkeutumista sekä kartoittaa niille eri ympäristönosien kautta mahdollisesti altistuvia henkilöitä ja eliöitä. Näiden tietojen perusteella arvioidaan haitta-aineiden mahdollisia vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle sekä mahdollisia riskienhallinnan toimenpidetarpeita.

Arvioinnin kohteena on rajattu alue, joka voi olla esimerkiksi tontti, tehdas- tai rakennusalue. Arvioitaessa haitallisten aineiden aiheuttamia haittoja ja riskejä tarkasteltava alue saattaa myös laajentua käsittämään esimerkiksi naapurikiinteistöt tai koko pohjavesialueen.

Julkaistu 29.9.2016 klo 14.45, päivitetty 10.7.2019 klo 14.00