Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

 
Kärkihanke
 

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke on hallitusohjelman kärkihankkeen ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut” toimenpiteisiin kuuluva kehittämishanke, joka toteutetaan osana uuden kansallisen PIMA-strategian toimeenpanoa.

Kokeiluhankkeen toimeenpano on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen ja sitä tukee yhteistyössä TEKESin Clean Soil kokeilurahoitus. Kokeiluhankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2016 - 2018.

Toiminnan keskiössä kiertotalous ja cleantech-yritysten kilpailukyky

Kokeiluhankkeen tavoitteena on vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan.

Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke edistää monipuolisten kokeilujen käynnistymistä

  • myöntämällä rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K toimintaan
  • toteuttamalla kunnostushankkeita, joissa luodaan yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen
  • viestimällä aktiivisesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä.
Toiminnan taustalla on ajatus kokeilukulttuurin edistämisestä, jossa kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, edistetään yrittäjyyttä, parannetaan palveluita sekä vahvistetaan yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken.
Julkaistu 8.11.2016 klo 12.24, päivitetty 31.10.2018 klo 15.23