Öljysuojarahaston JASKA-hanke ja ESKO-kohteet

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu vuodesta 2012 alkaen riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä. JASKA-hankkeeseen hakeutuminen on kiinteistön omistajalle vapaaehtoista, mutta hankkeen avulla voi saada luotettavaa tietoa alueen tilasta. Määräaikaiseen JASKA-hankkeeseen voi hakea mukaan ottamalla yhteyttä JASKA-hankkeen organisaatioon.

Pirkanmaan ELY-keskus otti 1.1.2019 alkaen hoitaakseen öljyn pilaamien kohteiden tutkimus- ja kunnostamishankkeiden (JASKA-hanke ja muut tutkimus- ja kunnostuskohteet, ns. ESKO-kohteet) projektinhallintapalvelut.

Öljysuojarahasto korvaa kustannukset harkinnanvaraisesti

JASKA-hankkeen maaperätutkimuksista ei aiheudu kustannuksia kiinteistön omistajalle. Jos tehtyjen tutkimusten perusteella kohteessa on maaperän kunnostustarve, voi omistaja hakea erikseen alueen kunnostamista öljysuojarahaston varoin. Öljysuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti korvata öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

JASKA-hankkeeseen soveltuvat kohteet

 • mahdollisesti öljyllä pilaantunut kiinteistö
  • polttoaineiden jakelupisteet (esim. vanhat kyläkaupat)
  • korjaamotoiminta
  • muu öljyn käsittely ja varastointi
 • isännättömyys
  • pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä pilaantuneen alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta (öljysuojarahastolain 15 §)
 • riskikohde eli kiinteistö on
  • asuinkäytössä
  • pohjavesialueella
  • vesistön läheisyydessä

Öljysuojarahaston ns. ESKO-kohteet

Muut öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostuskohteet eli ns. ESKO-kohteet ovat kohteita, jotka eivät sovellu JASKA-hankkeeseen. Harkinnanvaraisesti öljysuojarahasto voi myöntää myös tällaisille kohteille maaperän ja pohjaveden tutkimus- tai kunnostusrahoitusta.

Ota yhteyttä

Mahdollisesti öljyllä pilaantuneen kohteen omistajan kannattaa olla yhteydessä hankeorganisaatioon. Hankeorganisaatioista saa pyydettäessä hakemuskaavakkeen JASKA- tai ESKO-kohteisiin.

Hankeorganisaatio

 • Projektipäällikkö Mikko Rautio, mikko.rautio(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 057
 • PIMA-asiantuntija Sanna Pyysing, sanna.pyysing(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 046

 

Julkaistu 20.2.2019 klo 12.24, päivitetty 20.9.2019 klo 15.53