Hankkeet

Pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostushankkeita on käynnissä vuosittain kymmeniä eri puolella Suomea. Vuonna 205 valmistuneessa Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa esitetään keinoja, joilla pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa voitaisiin tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja.

Kiireellisten riskikohteiden tunnistaminen, tutkiminen ja kunnostaminen toteutetaan pääosin Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman (Maaperä kuntoon -ohjelma) kautta. Sen avulla priorisoidaan kohteet ja suunnataan voimavarat kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti kansallisella tasolla.

Tutkimus- ja kunnostusohjelman ohessa toteutettiin vuosina 2016–2018 PIMA-kokeiluhanke, joka toteutti pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuulunutta Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmaa. Kokeiluhankkeen tavoitteena oli vauhdittaa kestävien riskinhallintamenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä edistää suomalaisen cleantech-liiketoiminnan vientiä pilaantuneiden alueiden toimintasektorilla.

Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman sekä PIMA-kokeiluhankkeen koordinointi- ja hankintatehtävät keskitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle huhtikuussa 2016.

Julkaistu 25.10.2016 klo 10.15, päivitetty 10.7.2019 klo 13.48