Hankkeet

Erilaisia pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostushankkeita on vuosittain käynnissä kymmeniä eri puolella Suomea. Viime vuonna valmistuneessa valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa esitetään keinoja, joilla pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa voitaisiin tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.

Kiireellisten riskikohteiden tunnistaminen, tutkiminen ja kunnostaminen toteutetaan pääosin valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman kautta. Sen avulla priorisoidaan kohteet ja suunnataan voimavarat kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti kansallisella tasolla.

Tutkimus- ja kunnostusohjelma sisältää vuosina 2016–18 kokeiluhankkeen, joka toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluvaa Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmaa. Kokeiluhankkeen tavoitteena on vauhdittaa kestävien riskinhallintamenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä edistää suomalaisen cleantech-liiketoiminnan vientiä pilaantuneiden alueiden toimintasektorilla.

Pirkanmaan ELY-keskukselle keskitettiin huhtikuussa 2016 valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman sekä kokeiluhankkeen koordinointi- ja hankintatehtävät. Tämän sivun vasemmalta linkkipalstalta löytyvät linkit tutkimus- ja kunnostusohjelmassa sekä kokeiluhankkeessa mukana oleviin hankkeisiin.

Julkaistu 25.10.2016 klo 10.15, päivitetty 20.2.2019 klo 13.08