Uutiset - uutiset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kurikassa puhdistetaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kestävästi

Kurikassa Panttilan alueella olevaa pilaantunutta maaperää ja pohjavettä puhdistetaan uusilla innovatiivisilla ja ekologisilla menetelmillä. Kurikan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima pi...

20.11.2017
Lappeenrannassa puhdistetaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kestävästi osana valtakunnallista kärkihanketta

Lappeerannan Joutsenonkankaan I-luokan pohjavesialueella olevaa saastunutta maaperää ja pohjavettä puhdistetaan uusilla innovatiivisilla ja ekologisilla menetelmillä.

15.11.2017
Kirkonkylän ja Nuijaharjun entisten kaatopaikkojen tutkimusten tulokset valmistuneet

Kirkonkylän ja Nuijaharjun entisten kaatopaikkojen pilaantuneen maaperän ympäristötutkimukset ovat valmistuneet.

13.11.2017
Kaatron, Iisveden ja Onkilammen ympäristötutkimukset valmistuneet

Kaatron ja Iisveden vanhojen kaatopaikkojen sekä Onkilammen vanhan haulikkoradan pilaantuneen maaperän ympäristötutkimukset ovat valmistuneet.

10.11.2017
Kokeiluhankkeen T&K-rahoitusta jaettu jo yli 2 milj. euroa

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke julkaisi kesällä 2016 kokeilutoimintaa tukevan T&K-haun. Vuoteen 2017 mennessä pilaantuneiden maa-alueiden kärkihankerahoitusta on jaettu jo yli kaksi miljoona...

1.11.2017
POAKORI -hankkeessa kehitetään pohjavesialueiden kokonaisvaltaista riskinhallintaa

Pohjaveden kemiallisen laadun turvaaminen on tärkeää erityisesti silloin, kun pohjavettä käytetään talousvetenä. Suomessa on 95 kemiallisesti huonossa tilassa olevaa pohjavesialuetta. Syynä pohjaveden...

1.11.2017
Yli 40 kohdetta selvitetty valtakunnallisessa tutkimus- ja kunnostusohjelmassa

Vuoden 2017 alusta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimuksia on tehty yli 40:ssä riskikohteessa eri puolilla Suomea aina Hangosta Rovaniemelle saakka. Kaikkiaan tutkimuksia tullaan tekemään vuod...

1.11.2017
Uusia ratkaisuja klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi valtakunnallisessa demonstraatiohankkeessa

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke käynnisti keväällä 2017 valtakunnallisen demonstraatiohankkeen klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinnan kehittämiseksi.

31.10.2017
Lopen entisen ampumaradan ja Launosten kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään

Pirkanmaan ELY-keskus ja Lopen kunta teettävät yhteistyössä Lopen kirkonkylän entisen ampumaradan ja Launosten entisen kaatopaikan tutkimuksia ympäristöriskien selvittämiseksi.

5.10.2017
Onkilammen entisen ampumaradan ympäristöriskit selvitetään

Suonenjoen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Onkilammen entisen haulikkoampumarata-alueen ympäristöriskien selvittämisestä ja puhdistustarpeiden arvioinnista. Selvitykse...

24.8.2017
Kaatron ja Iisveden vanhojen kaatopaikkojen ympäristöriskit selvitetään

Suonenjoen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimukset Kaatron ja Iisveden vanhojen kaatopaikkojen ympäristöriskien selvittämisestä ja puhdistustarpeiden arvioinnista. Selvitykset ovat o...

14.8.2017
Töölönlahdella tutkitaan uutta merenpohjien kunnostuksen menetelmää

Töölönlahdella toteutetaan tutkimushanke, jossa selvitetään miten maaperäkunnostuksessa aikaisemmin käytetty menetelmä vaikuttaa pilaantuneisiin merisedimentteihin ja lahden rehevöitymiseen.

11.8.2017
Brandtin entisen nahkatehtaan ympäristöriskit selvitetään

Kokkolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus teettävät entisen Veljekset Brandtin nahkatehtaan ympäristöriskien selvittämisen ja kunnostussuunnitelman laatimisen. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskukse...

8.8.2017
Rovaniemen Kroopinpalon vanhan ampumaradan ympäristöriskit selvitetään

Rovaniemen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Rovaniemen Kroopinpalon vanhan ampumarata-alueen maaperä- ja pohjavesitutkimuksista. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koord...

5.6.2017
Tervolan Kauvonkansaan vanhan ampumaradan ympäristöriskit selvitetään

Tervolan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Tervolan Kauvonkankaan vanhan ampumarata-alueen maaperä- ja pohjavesitutkimuksista. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima...

5.6.2017
Maaperä- ja pohjavesitutkimuksia vanhojen kaatopaikkojen alueilla Ruovedellä

Ruoveden Kirkonkylän ja Nuijaharjun vanhojen kaatopaikkojen alueilla tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Ruoveden kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Kirkonkylän ja Nuijaharju...

28.4.2017
Ramboll selvittää lyijy- ja teräshaulien ympäristökäyttäytymistä ampumaradoilla

Ramboll toteuttaa tutkimushankkeen, jossa selvitetään ampumaradoilla käytettävien lyijy- ja teräshaulien ympäristökäyttäytymistä uudella testausmenetelmällä.

5.4.2017
Pilaantuneiden maiden kunnostuksessa suuri vientipotentiaali

Pilaantuneiden maiden kunnostuksen vientitoiminnalle on Suomessa hyvät lähtökohdat muun muassa haitallisten aineiden tutkimus-, riskinarviointi- ja riskinhallintamenetelmissä, tiedonkeruun digitalisoi...

6.3.2017
Hae kärkihankerahoitusta biotalous- ja cleantech-projekteille

Tekesin kautta voi hakea hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankerahoitusta. Kannustamme käynnistämään kilpailukykyä kiihdyttäviä innovaatiohankkeita. Hakuaika 4.5.2017 asti.

20.2.2017
Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke kannustaa innovaatioihin

"Pilaantuneiden maa-alueiden kartoittamisessa ja kunnostamisessa ollaan Suomessa siirtymässä ennakoivampaan lähestymistapaan uuden PIMA-strategian toimeenpanon myötä. Tärkeässä roolissa on clea...

16.2.2017

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen