Uutiset - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kinnulan entisellä kaatopaikalla ei todettu puhdistustarvetta

Kinnulan kunnassa 1960-70-luvuilla toimineen yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdyissä selvityksissä ei todettu maaperän puhdistustarvetta. Aluetta tutkittiin marraskuussa 2019.

7.2.2020
Paukkulantien entisen ampumaradan pohjavesitarkkailu jatkuu Hämeenlinnassa

Paukkulantien entisellä ampumaradalla tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuussa 2019. Maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa. Al...

17.1.2020
Uusi lainsäädäntö tiivistää viranomaisten yhteistyötä

Pilaantuneiden alueiden parissa työskentelevät viranomaiset kautta maan kokoontuivat heti vuoden alkajaisiksi pohtimaan Maaperä kuntoon -ohjelman kohteiden priorisointia sekä uuteen valtiontukeen liit...

10.1.2020
Mäntsälän tärkeän pohjavesialueen puhdistus etenee – 100 rekkakuormaa saastunutta maata kuljetettu pois

Sälinkään teollisuusalueen pilaantuneen maaperän puhdistaminen alkoi heinäkuussa maamassojen vaihdolla ja hanke jatkuu nyt pohjaveden puhdistamisella. Mäntsälän kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Niv...

8.1.2020
Petjärven entisestä teollisuuskaatopaikasta ei merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä

Petjärven entisen teollisuuskaatopaikan lisätutkimukset ovat valmistuneet Loviisassa. Kohteessa todettiin jätetäyttöä pienellä alueella, mutta riskinarvion perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei a...

20.12.2019
Heinolan Erkoisojan ovi- ja ikkunatehtaalla ei todettu pilaantumista

Heinolassa 1945-94 toimineen ovi- ja ikkunatehtaan alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu maape-rän pilaantumista. Aluetta tutkittiin loka-marraskuussa 2019.

18.12.2019
Myllyojan vanhan kaatopaikan pohjavesitarkkailu jatkuu Heinolassa

Myllyojan vanhalla kaatopaikalla tehtiin maaperä- ja pohjavesiselvityksiä loka-marraskuussa 2019. Todetuista haitta-aineista ei arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa, mutta pohja...

18.12.2019
Uuden valtionavustuksen enimmäismäärät selvillä

Valtioneuvosto on antanut asetuksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022. PIMA-asetuksessa määrätään uuden valtionavustuksen enimmäismäärästä, kestävän riskienhallinnan ...

12.12.2019
Ympäristöteknisiä lisätutkimuksia Veikkolan vanhalla kaatopaikalla

Kirkkonummella tutkitaan vanhan kaatopaikan aluetta viikolla 50. Työssä käytetään kaivinkonetta. Työstä ei aiheudu alueen ympäristölle haittaa tai vahinkoa mahdollisen meluhaitan lisäksi.

5.12.2019
Tänään vietetään kansainvälistä maaperäpäivää

Vuosittain 5.12. vietettävä kansainvälinen teemapäivä muistuttaa, että puhdas maaperä tarjoaa puhdasta vettä ja ruokaa.

5.12.2019
Husonlammen haitta-ainepitoisuuksista ei merkittävää riskiä nykykäytössä

Siilinjärvellä tutkittiin syyskuussa 2019 Husonlammen alueen maaperää sekä pohja- ja pintavettä. Alue on toiminut 1960-luvulla maa-aineksen ottoalueena, minkä jälkeen sitä on käytetty luvattomasti jät...

4.12.2019
Anttosen ampumarata-alueen ympäristöselvitykset jatkuvat Lieksassa vuonna 2020

Anttosen vanhan ampumaradan riski pohjavedelle ja terveydelle arvioidaan Lieksassa pieneksi. Alueelta voi kuitenkin kohdistua kuormitusta läheiselle suoalueelle, minkä vuoksi alueella jatketaan selvit...

3.12.2019
Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla

Suonenjoen kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima Maaperä kuntoon -ohjelma etsivät yhdessä kestävää ratkaisua lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanteeseen Suonen...

13.11.2019
Nilsiän vanhasta ampumaradasta ei nykykäytössä ympäristö- ja terveysriskejä

Nilsiän kirkonkylän vanhan ampumaradan pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin kesällä 2019. Kohteessa on harjoitettu ampumatoimintaa vuosina 1969-1992.

12.11.2019
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivillä tuhti paketti PIMA-asiaa

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät kokosivat Vantaalle 5.-6.11.2019 yli 120 pilaantuneen maan ja pohjaveden parissa työskentelevää virkamiestä, tutkijaa, opettajaa, konsulttia ja urakoitsijaa. Ympäristö...

7.11.2019
Uudesta PIMA-tukilaista julkaistaan opas - luonnos nyt lausuntopalvelussa

Valtion tuki PIMA-hankkeille uudistuu vuodenvaihteessa. Uudesta lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta julkaistaan vuodenvaihteessa kattava opas, josta pyydetään lausuntoja lausuntopalvelussa 22.11. sa...

1.11.2019
Maaperä kuntoon -ohjelma eteni vuonna 2018 lähes suunnitellusti

Maaperä kuntoon -ohjelmassa selvitettiin vuonna 2018 yhteensä 45 kohdetta ja tutkittiin puhdistettiin/kunnostettiin 7 kohdetta, kun mukaan lasketaan ohjelman puitteissa toteutetun kokeiluhankkeen koht...

24.10.2019
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivien ohjelma 5.-6.11.

Miten kestävyyden arviointi ja uusi laki valtionavustuksesta muuttavat jatkossa PIMA-toimintaa? Näistä sekä muista ajankohtaisista asioista kuullaan ja keskustellaan Vantaalla 5.-6.11. Ilmoittautumine...

22.10.2019
Hämeenlinnan Paukkulantiellä tutkitaan vanhan ampumaradan maaperää

Hämeenlinnassa tehdään Ahveniston kaupunginosassa Paukkulantien vanhalla ampumaradalla maaperä, pinta- ja pohjavesitutkimuksia viikolla 42. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää mahdollisten haitall...

15.10.2019
Ympäristötekniset tutkimukset Luumäen kunnan Taavetin vanhalla sahalla

Taavetin vanhan Sahan alueella sekä sen ympäristössä tehdään lokakuun 2019 aikana ympäristöteknisiä tutkimuksia. Alueelle kaivetaan koekuoppia, joista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevi...

14.10.2019

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu