Uutiset - uutiset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Ympäristötekniset tutkimukset Luumäen kunnan Taavetin vanhalla sahalla

Taavetin vanhan Sahan alueella sekä sen ympäristössä tehdään lokakuun 2019 aikana ympäristöteknisiä tutkimuksia. Alueelle kaivetaan koekuoppia, joista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevi...

14.10.2019
Kouvolassa selvitetään Niilolan vanhan sahan ympäristöriskit

Niilolan vanhan sahan alueella sekä sen ympäristössä Kouvolassa tehdään lokakuun 2019 aikana ympäristöteknisiä tutkimuksia. Kaivinkoneella kaivettavista koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatu...

14.10.2019
Mänttä-Vilppulan Kapakan alueella ei todettu puhdistustarvetta

Vilppulassa Kapakan vanhalla kaatopaikalla tehdyissä maaperätutkimuksissa havaittiin haitta-aineita, mutta aineiden sijainnin ja hitaan kulkeutumisen vuoksi alueella ei todettu tarvetta maaperän puhdi...

11.10.2019
Ketolan vanhojen ampumaratojen ympäristöriskit selvitetään Kemijärvellä

Sarriojoen ja Sarrioselän pohjavesialueilla sijaitsevien vanhojen ampumaratojen alueella ja niiden ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuusta 2019 lokakuuhun 2020 saakka.

11.10.2019
Ympäristöteknisiä tutkimuksia Mikkelin Pursialassa lokakuussa

Saimaankadun varressa tutkitaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta viikoilla 42 ja 44. Töistä voi aiheutua melua lähiympäristössä.

4.10.2019
Loppuraportti esittelee PIMA-kokeiluhankkeen tulokset

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen toteutus ja tulokset on julkaistu tuoreessa loppuraportissa. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2018.

1.10.2019
Entinen lietteenkaatopaikka ei edellytä kunnostamista Jokioisilla

Härksuon vanhalla lietteenkaatopaikalla Jokioisissa on todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, mutta alueen nykykäytössä haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan terveysriskiä.

23.9.2019
Kukonharjun entinen kaatopaikka ei ole pilannut pohjavettä Jokioisilla

Jokioisilla tutkitulla vanhalla Kukonharjun kaatopaikalla ei ole havaittu pohjaveden pilaantumista. Aluetta tutkittiin kesä-heinäkuussa.

23.9.2019
Kuhmoisissa tehdään ympäristötutkimuksia entisen sahan alueella

Toimintansa lopettaneen sahan ympäristössä Kuhmoisten Saharannassa tutkitaan maaperää, pohjavettä ja sedimenttejä. Tutkimukset ajoittuvat syyskuun loppupuoliskolle.

16.9.2019
Ympäristöasiantuntijat tutustuivat biologiseen puhdistamiseen Ylöjärvellä

Pohjaveteen päässeistä klooratuista liuottimista otetaan Ylöjärvellä koppi biologisella puhdistuksella. Maaperä kuntoon -ohjelma kutsui ympäristöhallinnon asiantuntijoita tutustumaan menetelmään paika...

13.9.2019
Ilmoittaudu mukaan Maaperä kuntoon- ja JASKA-päiville!

Miten kestävyyden arviointi ja uusi laki valtionavustuksesta muuttavat jatkossa PIMA-toimintaa? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan näistä sekä muista ajankohtaisista asioista Vantaalle 5.-6.11.

5.9.2019
Maaperän ja pohjaveden puhdistushanke kiinnosti asukkaita Hyvinkäällä

Mitä ainetta maaperään injektoidaan in situ -puhdistuksessa? Entä miten asukkaita tiedotetaan raskaasta liikenteestä? Muun muassa tällaiset kysymykset askarruttivat Nopon alueen asukkaita Maaperä kunt...

30.8.2019
Nopon alueen pilaantuneiden maiden ja pohjaveden puhdistustyöt alkavat

Hyvinkäällä puhdistetaan syksyn aikana entisen pesulan aluetta. Puhdistamisesta järjestetään tiedotustilaisuus Nopon koululla 28.8. klo 17.30.

18.8.2019
Ympäristötekniset tutkimukset Veikkolan entisen kaatopaikan alueella

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettävät Turuntien varressa entisen kaatopaikan alueella ympäristöteknisiä tutkimuksia elokuussa 2019.

16.8.2019
Ympäristötekniset tutkimukset Kvarnbyn entisen maankaatopaikan alueella

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY teettävät Korsolammentien varressa entisen maankaatopaikan alueella ympäristöteknisiä tutkimuksia elokuussa 2019.

16.8.2019
Uusi valtionavustusjärjestelmä tulee puolen vuoden kuluttua

Valtion osallistuminen alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen muuttuu 1.1.2020, kun nykyisestä valtion jätehuoltotyöjärjestelmästä siirrytään uuteen valtio...

11.7.2019
Mäntsälässä puhdistetaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä pohjavesialueen turvaamiseksi

Mäntsälässä Sälinkään teollisuusalueella olevaa pilaantunutta maaperää puhdistetaan massanvaihdolla ja pohjavettä ekologisella in situ -kunnostusmenetelmällä. Puhdistustyöt alkavat heinäkuussa ja valm...

9.7.2019
Syrjävaaran vanhan kaatopaikan alueella tehdään ympäristöteknisiä tutkimuksia

Kaavin kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Syrjävaaran vanhan kaatopaikan ympäristötutkimuksista ja ympäristöriskien selvittämisestä. Alueelta kerätään näytteitä, joiden avulla selv...

25.6.2019
Jokioisilla tutkitaan vanhan Kukonharjun kaatopaikan maaperää

Jokioisten kunnassa, Kukonharjun vanhalla kaatopaikalla tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Kaatopaikalle on viety kunnan yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä sekä lietteitä. Kaatopaikan toiminta o...

18.6.2019
Jokioisissa tutkitaan vanhan lietteenkaatopaikan maaperää

Jokioisten kunnassa, Härksuon vanhalla lietteenkaatopaikalla tehdään maaperä-, pinta- ja pohjavesitutkimuksia kesä-heinäkuussa. Tutkimusten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai ri...

18.6.2019

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
Seuraava Viimeinen