Uutiset - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Vihdin Nummelan entisellä valaisintehtaalla ei todettu puhdistustarvetta

Vihdin kunnassa vuosina 1970-1990 toimineen entisen valaisintehdas Alppi & Tareniuksen alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu maaperän puhdistustarvetta. Aluetta tutkittiin elokuussa 2020.

27.10.2020
Hinkaloisten vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Hämeenlinnan Rengossa

Sinistymisenestoaineen käytöstä aiheutuvia haitta-ainejäämiä tutkitaan maaperässä, pinta- ja pohjavedessä sekä sedimentissä loka-marraskuussa.

12.10.2020
Maaperä kuntoon- ja JASKA – päivät 18.11.

Tervetuloa ympäristöhallinnon, JASKA-hankkeen ja Maaperä kuntoon -ohjelman yhteiseen webinariin 18.11. klo 9-15.30!

7.10.2020
Virttaan vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Loimaalla

Sinistymisenestoaineen käytöstä aiheutuvia haitta-ainejäämiä maaperässä sekä pinta- ja pohjavedessä tutkitaan lokakuun ensimmäisellä viikolla.

7.10.2020
Lahden Nastolassa tutkitaan vanhan ampumaradan ympäristövaikutuksia

Nastolassa sijaitsevan vanhan Peltolanmäen ampumaradan ympäristövaikutuksia tutkitaan lokakuussa.

7.10.2020
Eurajoen Kuivalahdessa tutkitaan entisen sahan ympäristövaikutuksia

Liipolan entisen sahan alueella tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syys-lokakuussa.

7.10.2020
KAJAK-hankkeessa selvitetään suljettujen kaivannaisjätealueiden ympäristöriskejä

2010-luvulla alkaneessa KAJAK-työssä päästään viimein käytännön toteutukseen, kun Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtaiset selvitykset ja tarpee...

2.10.2020
Vihanninkankaan vanhan ampumaradan ympäristöriskit selvitetään Raahessa

Raahessa, Vihanninkankaan ampumarata-alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä syyskuussa 2020. Vanhan Vihanninkankaan ampumaradan alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia a...

28.9.2020
Kestilän vanhan Määttälän Saha Oy:n ja Ekoturbo Uusiorengas Oy:n ympäristöriskit selvitetään Siikalatvalla

Vanhan Määttälän Saha Oy:n ja EkoTurbo Uusiorengas Oy:n alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten syksyn 2020 aikana. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää a...

28.9.2020
Ylöjärvellä tutkitaan vanhan kultakaivoksen kaivannaisjätteiden ympäristöriskejä

Haverin kaivoksen rikastushiekka-alueella sekä Kirkkojärvellä tutkitaan parhaillaan maaperää, sedimenttejä sekä pinta- ja pohjavettä. Tulosten pohjalta arvioidaan alueen mahdollisia ympäristöriskejä j...

18.9.2020
Heinolassa tutkitaan Veljeskylän vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia

Maaperä- ja pohjavesitutkimuksia tehdään syys-lokakuussa.

8.9.2020
Asikkalassa tutkitaan Saitan vanhan maankaatopaikan ympäristövaikutuksia

1990-luvulla lopettaneen Saitan maankaatopaikan ympäristövaikutuksia tutkitaan sinne läjitetyn kuorijätteen osalta syyskuussa.

31.8.2020
Rovaniemen Kroopinpalon ja Tervolan Kauvonkankaan vanhojen ampumaratojen puhdistustyöt alkavat

Rovanimen Kroopinpalon ja Tervolan Kauvonkankaan entisten ampumaratojen maaperässä on havaittu haitta-aineita. Molempien ampumaratojen lähietäisyydellä sijaitsee pohjavedenottamo.

31.8.2020
Syrjävaaran vanhan kaatopaikan läheisyydessä tutkitaan maaperää ja kaivovettä

Kaavin kunnassa otetaan viikolla 33 tai 34 maaperä- ja vesinäytteitä Polvijärventiellä vanhan kaatopaikan lähellä olevalla kiinteistöllä.

10.8.2020
Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtainen selvitystyö käynnistyy

2010-luvulla alkaneessa KAJAK-työssä päästään viimein käytännön toteutukseen, kun Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtaiset selvitykset ja tarpee...

3.7.2020
Suo ja moninkertainen määrä pilaantunutta maata haastoivat pohjaveden turvaamisen Mikkelissä

Viereinen suoalue ja arvioitua laajemmaksi paljastunut jätetäyttö ovat haastaneet kesän puhdistustyöt Mikkelissä Koiralahden pohjavesialueella. Vanha jätetäyttö puhdistetaan massanvaihdolla, joka on p...

3.7.2020
Niilolan entisellä saha-alueella Kouvolassa ei todettu kunnostustarvetta

Kouvolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät ympäristöteknisiä tutkimuksia Kouvolassa Niilolan vanhan sahan alueella vuosina 2009-2020. Kohteessa todettiin lieviä haitta-ainepitoisuuksia. Risk...

2.7.2020
Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella Kajaanissa ei todettu ympäristö- tai terveysriskiä

Maaperä- ja pohjavesitutkimusten ja niiden perusteella tehdyn riskinarvion mukaan Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella ei ole raskasmetalleista aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä.

29.6.2020
Marttilan vanhan kaatopaikan ympäristötekniset tutkimukset valmistuivat Kärkölässä

Kärkölän kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät keväällä 2020 ympäristöteknisiä tutkimuk-sia Marttilan vanhan kaatopaikan alueella. Kohteessa todettiin lieviä haitta-ainepitoisuuksia sekä pieni määr...

23.6.2020
Pirkanmaan ELY-keskus linjasi PIMA-valtionavustuksen määriä ja hyväksyttäviä kustannuksia

Pilaantuneisuuden selvittämiseen sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen myönnettävän valtionavustuksen määriä, tukiprosentteja sekä hyväksyttäviä kustannuksia on kirjattu Pirkanmaan ELY-keskuksen...

3.6.2020

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu