Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Entisen kyllästämön alueelle suunnitellaan Kajaanissa maaperä- ja pohjavesitutkimuksia

Yleisötilaisuus pidetään 9.3.2020 kello 17.30 alkaen Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa.

4.3.2020
Kurikan Panttilassa sijaitsevan Panfurin alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistusta tehostetaan uudella menetelmällä

Kurikan kaupunki kutsuu Panttilan alueen asukkaita, alueen vesiosuuskuntien jäseniä ja kaikkia asiasta kiinnostuneita tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 4.3.2020 klo 17, Hotel Kurikkaan (Hovinkatu 1).

25.2.2020
Terveysvaikutukset mietityttivät Parikkalan asukastilaisuudessa – entisen sahan alueella valmistellaan puhdistamista

Parikkalassa Saharannan alueen asukkaille 20. helmikuuta järjestetty yleisötilaisuus veti kunnan valtuustosaliin yli 30 kuulijaa. Asukkaita kiinnostivat entisen sahan haitta-aineiden terveysvaikutukse...

21.2.2020
Ympäristötekniset tutkimukset Kirkkonumella ovat valmistuneet

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät syksyllä 2019 ympäristöteknisiä tutkimuksia kahdessa kohteessa, Veikkolan vanhan kaatopaikan alueella sekä Kvarnbyssä entisen maankaatopaikan alue...

19.2.2020
Parikkalan Saharannassa valmistaudutaan puhdistamaan maaperää – tulossa yleisötilaisuus alueen asukkaille

Parikkalan entisen saha-alueen maaperässä ja pohjavedessä on havaittu ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tämän vuoksi alueella ryhdytään valmistelemaan maaperän puhdistamista. Uusimmista...

11.2.2020
Kinnulan entisellä kaatopaikalla ei todettu puhdistustarvetta

Kinnulan kunnassa 1960-70-luvuilla toimineen yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdyissä selvityksissä ei todettu maaperän puhdistustarvetta. Aluetta tutkittiin marraskuussa 2019.

7.2.2020
Paukkulantien entisen ampumaradan pohjavesitarkkailu jatkuu Hämeenlinnassa

Paukkulantien entisellä ampumaradalla tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuussa 2019. Maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa. Al...

17.1.2020
Uusi lainsäädäntö tiivistää viranomaisten yhteistyötä

Pilaantuneiden alueiden parissa työskentelevät viranomaiset kautta maan kokoontuivat heti vuoden alkajaisiksi pohtimaan Maaperä kuntoon -ohjelman kohteiden priorisointia sekä uuteen valtiontukeen liit...

10.1.2020
Mäntsälän tärkeän pohjavesialueen puhdistus etenee – 100 rekkakuormaa saastunutta maata kuljetettu pois

Sälinkään teollisuusalueen pilaantuneen maaperän puhdistaminen alkoi heinäkuussa maamassojen vaihdolla ja hanke jatkuu nyt pohjaveden puhdistamisella. Mäntsälän kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Niv...

8.1.2020
Petjärven entisestä teollisuuskaatopaikasta ei merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä

Petjärven entisen teollisuuskaatopaikan lisätutkimukset ovat valmistuneet Loviisassa. Kohteessa todettiin jätetäyttöä pienellä alueella, mutta riskinarvion perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei a...

20.12.2019
Heinolan Erkoisojan ovi- ja ikkunatehtaalla ei todettu pilaantumista

Heinolassa 1945-94 toimineen ovi- ja ikkunatehtaan alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu maape-rän pilaantumista. Aluetta tutkittiin loka-marraskuussa 2019.

18.12.2019
Myllyojan vanhan kaatopaikan pohjavesitarkkailu jatkuu Heinolassa

Myllyojan vanhalla kaatopaikalla tehtiin maaperä- ja pohjavesiselvityksiä loka-marraskuussa 2019. Todetuista haitta-aineista ei arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa, mutta pohja...

18.12.2019
Uuden valtionavustuksen enimmäismäärät selvillä

Valtioneuvosto on antanut asetuksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022. PIMA-asetuksessa määrätään uuden valtionavustuksen enimmäismäärästä, kestävän riskienhallinnan ...

12.12.2019
Ympäristöteknisiä lisätutkimuksia Veikkolan vanhalla kaatopaikalla

Kirkkonummella tutkitaan vanhan kaatopaikan aluetta viikolla 50. Työssä käytetään kaivinkonetta. Työstä ei aiheudu alueen ympäristölle haittaa tai vahinkoa mahdollisen meluhaitan lisäksi.

5.12.2019
Tänään vietetään kansainvälistä maaperäpäivää

Vuosittain 5.12. vietettävä kansainvälinen teemapäivä muistuttaa, että puhdas maaperä tarjoaa puhdasta vettä ja ruokaa.

5.12.2019
Husonlammen haitta-ainepitoisuuksista ei merkittävää riskiä nykykäytössä

Siilinjärvellä tutkittiin syyskuussa 2019 Husonlammen alueen maaperää sekä pohja- ja pintavettä. Alue on toiminut 1960-luvulla maa-aineksen ottoalueena, minkä jälkeen sitä on käytetty luvattomasti jät...

4.12.2019
Anttosen ampumarata-alueen ympäristöselvitykset jatkuvat Lieksassa vuonna 2020

Anttosen vanhan ampumaradan riski pohjavedelle ja terveydelle arvioidaan Lieksassa pieneksi. Alueelta voi kuitenkin kohdistua kuormitusta läheiselle suoalueelle, minkä vuoksi alueella jatketaan selvit...

3.12.2019
Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla

Suonenjoen kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima Maaperä kuntoon -ohjelma etsivät yhdessä kestävää ratkaisua lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanteeseen Suonen...

13.11.2019
Nilsiän vanhasta ampumaradasta ei nykykäytössä ympäristö- ja terveysriskejä

Nilsiän kirkonkylän vanhan ampumaradan pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin kesällä 2019. Kohteessa on harjoitettu ampumatoimintaa vuosina 1969-1992.

12.11.2019
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivillä tuhti paketti PIMA-asiaa

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät kokosivat Vantaalle 5.-6.11.2019 yli 120 pilaantuneen maan ja pohjaveden parissa työskentelevää virkamiestä, tutkijaa, opettajaa, konsulttia ja urakoitsijaa. Ympäristö...

7.11.2019

1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen