Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kokkolassa tutkittiin vanhojen nahkatehtaiden maaperää - toimenpiteitä tarvitaan

Kokkolassa on tutkittu viime vuosina kahden vanhan nahkatehtaan alueen pilaantuneisuutta. Tehtaat ovat toimineet useita vuosikymmeniä. Vuoden 2020 aikana valmistuneiden tutkimusraporttien mukaan aluei...

14.12.2020
Tourusen entisen tervatehtaan ympäristöriskit selvitetään Uuraisilla

Uuraisen Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia loppuvuoden 2020 aikana.

14.12.2020
Lahdessa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla ampumaradalla

Peltolanmäen vanhan ampumaradan ympäristötutkimuksissa on havaittu raskasmetallipitoisuuksia pintamaassa. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet merkittävissä määrin pohj...

14.12.2020
Heinolassa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla kaatopaikalla

Opintien vanhan kaatopaikan ympäristötutkimuksissa todettiin haitta-ainepitoista jätteensekaista maata. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole merkittävissä määrin kulkeutuneet pohjav...

7.12.2020
Kukonhiekan teollisuusaluella Saarijärvellä tehdään ympäristötutkimuksia

Vanhan kuorma-autovarikon maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia tutkitaan marras-joulukuussa 2020 sekä tammikuussa 2021. Koekuoppatutkimusten lisäksi otetaan vesinäytteitä haitta-ainetutkimuk...

7.12.2020
Vanajan suojeluskunnan ampumaratojen ei todettu aiheuttavan ympäristöriskiä

Kuudella entisellä ampumarata-alueella Myllykulmantien ja Sääjärventien risteyksen pohjoispuolisella alueella Janakkalassa on tutkittu touko- ja lokakuussa maaperän sekä pinta- ja pohjaveden raskasmet...

2.12.2020
Asikkalassa ei todettu ympäristö- tai terveysriskiä Saitan vanhan maankaatopaikan alueella

1990-luvulla lopettaneen Saitan maankaatopaikan ympäristötutkimuksissa löydettiin alueelle läjitettyä kuorijätettä. Kuorijäte oli dioksiini- ja furaanipitoista, mutta pohjavesinäytteissä ei todettu di...

30.11.2020
Kappelinmäen vanhan haulikkoradan aiheuttamia ympäristöriskejä selvitetään Vaasassa

Haulikkoradan aiheuttamaa lyijykuormitusta maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen tutkitaan marraskuun alkupuolella. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan rata-alueen aiheuttamia kulkeutumis-, altistu...

5.11.2020
TOVA-lainsäädäntöhankkeen kuulemistilaisuus 3.12.

Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhankkeen kuulemistilaisuus järjestetään sähköisesti to 3.12. kello 9–12.

5.11.2020
Korona on huomioitu työmailla - Kurikassa järjestettiin yleisövierailu turvallisuus huomioiden

Koronapandemia on huomioitu pitkin vuotta Maaperä kuntoon -ohjelman toiminnassa. Tapaamisia on järjestetty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin, ja varsinaisilla työmaakäynneillä sekä muissa kasvokkai...

2.11.2020
Vihdin Nummelan entisellä valaisintehtaalla ei todettu puhdistustarvetta

Vihdin kunnassa vuosina 1970-1990 toimineen entisen valaisintehdas Alppi & Tareniuksen alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu maaperän puhdistustarvetta. Aluetta tutkittiin elokuussa 2020.

27.10.2020
Hinkaloisten vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Hämeenlinnan Rengossa

Sinistymisenestoaineen käytöstä aiheutuvia haitta-ainejäämiä tutkitaan maaperässä, pinta- ja pohjavedessä sekä sedimentissä loka-marraskuussa.

12.10.2020
Maaperä kuntoon- ja JASKA – päivät 18.11.

Tervetuloa ympäristöhallinnon, JASKA-hankkeen ja Maaperä kuntoon -ohjelman yhteiseen webinariin 18.11. klo 9-15.30!

7.10.2020
Virttaan vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Loimaalla

Sinistymisenestoaineen käytöstä aiheutuvia haitta-ainejäämiä maaperässä sekä pinta- ja pohjavedessä tutkitaan lokakuun ensimmäisellä viikolla.

7.10.2020
Lahden Nastolassa tutkitaan vanhan ampumaradan ympäristövaikutuksia

Nastolassa sijaitsevan vanhan Peltolanmäen ampumaradan ympäristövaikutuksia tutkitaan lokakuussa.

7.10.2020
Eurajoen Kuivalahdessa tutkitaan entisen sahan ympäristövaikutuksia

Liipolan entisen sahan alueella tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syys-lokakuussa.

7.10.2020
KAJAK-hankkeessa selvitetään suljettujen kaivannaisjätealueiden ympäristöriskejä

2010-luvulla alkaneessa KAJAK-työssä päästään viimein käytännön toteutukseen, kun Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtaiset selvitykset ja tarpee...

2.10.2020
Vihanninkankaan vanhan ampumaradan ympäristöriskit selvitetään Raahessa

Raahessa, Vihanninkankaan ampumarata-alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä syyskuussa 2020. Vanhan Vihanninkankaan ampumaradan alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia a...

28.9.2020
Kestilän vanhan Määttälän Saha Oy:n ja Ekoturbo Uusiorengas Oy:n ympäristöriskit selvitetään Siikalatvalla

Vanhan Määttälän Saha Oy:n ja EkoTurbo Uusiorengas Oy:n alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten syksyn 2020 aikana. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää a...

28.9.2020
Ylöjärvellä tutkitaan vanhan kultakaivoksen kaivannaisjätteiden ympäristöriskejä

Haverin kaivoksen rikastushiekka-alueella sekä Kirkkojärvellä tutkitaan parhaillaan maaperää, sedimenttejä sekä pinta- ja pohjavettä. Tulosten pohjalta arvioidaan alueen mahdollisia ympäristöriskejä j...

18.9.2020

1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu