Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Suojeluskunnan ampuradan ympäristövaikutuksia selvitetään Lahdessa

Lahden Uudenkylän alueella tutkitaan Suojeluskunnan ampumarataa vuoden 2022 aikana. Tutkittavalla alueella on metsää ja asuinrakennuksia. Ampumaradan maaperää ja pohjaveden laatua tutkitaan siltä vara...

16.5.2022
Orijärven suljetulla kaivosalueella käynnistetään laajat ympäristötutkimukset

Salossa sijaitsevan vanhan kuparikaivoksen ympäristössä tehdään näytteenottoa toukokuun alusta alkaen, aina syksyyn 2023 saakka. Aikaisempien tutkimusten perustella tiedetään, että suljetun kaivosalue...

26.4.2022
Maaperän ja pohjaveden puhdistamisen kestävyyden arviointimenetelmä KESYä tutkittiin opinnäytteessä

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisessa pyritään kestävään ympäristöriskien hallintaan. Yksittäisen kohteen puhdistamisvaihtoehdoiksi on useita menetelmiä, joiden kestävyyttä voidaan tark...

21.4.2022
Pohjavesialueiden kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kehitettiin toimintamalli – mallin testaamisesta neuvotellaan

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivillä esiteltiin maaliskuussa 2022 useita pilaantuneisiin alueisiin liittyviä kehittämishankkeita. Yksi hankkeista oli POAKORI 2 -hanke, joka yhdistää vesienhoidon ja pila...

8.4.2022
Kiteen Villalassa tehdään vanhan kaatopaikka-alueen lisäselvityksiä

Villalan vanhan kaatopaikan alueella tehdään vuonna 2022 pohja- ja pintaveden lisätutkimuksia. Tarkoituksena on tarkentaa kohteen paikallisia pohjavesiolosuhteita ja jätetäytön mahdollista vaikutusta ...

31.3.2022
Opinnäyte vuosien 2016–2018 kokeiluhankkeesta: Hyvät lähtötiedot paransivat puhdistustuloksia

Ympäristötekniikan opiskelija Matti Immonen on selvittänyt diplomityössään vuosina 2016–2018 toteutetun pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen tuloksia. Asiantuntijat pitivät tärkeänä, että demon...

30.3.2022
Uusi käytännönläheinen opas pilaantuneiden alueiden kestävään puhdistamiseen ja muuhun kunnostamiseen

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden riskienhallinnassa painotetaan yhä enemmän taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Kestävän kunnostamisen edistämiseksi on julkaistu ny...

29.3.2022
Valtioneuvosto hakee toteuttajaa pohjavesien pilaantumiseen liittyvälle hankkeelle

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan haussa on haettavana rahoitusta pohjavesien pilaantumiseen liittyvälle hankkeelle. Haku on auki 28.4. saakka ja päätökset hankinnoista tehdään 18.5. menn...

28.3.2022
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät Tampereella 29.-30.3.

Tervetuloa Tampereelle tai etäyhteyden päähän kuulemaan ympäristöhallinnon ajankohtaisista asioista, Maaperä kuntoon -ohjelman kehittämishankkeista, KAJAK-työn etenemisestä ja case-esittelyitä!

21.2.2022
Pohjaveden puhdistus tuotti hienoja tuloksia Lappeenrannan Muukon teollisuusalueella – vedenottamon turvallinen käyttö jatkuu

Klooratuilla liuottimilla pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen turvaa Joutsenonkankaan pohjavesialueen hyvän tilan sekä vedenhankinnan alueella. Tetrakloorieteenin pitoisuus laski pohjavesinäytteissä...

10.2.2022
Meijerinrannan maaperän puhdistus toteutui Kiteellä onnistuneesti

Meijerinrannan aluetta voidaan jatkossa hyödyntää suunnitellun kaavoituksen mukaisessa käytössä. Alue voi palvella kaupunkilaisia esimerkiksi omakotitalorakentamisessa.

28.1.2022
Varkauden Savonmäellä ei tarvita selvitysten perusteella puhdistamista

Varkauden Savonmäen alueella tutkittiin maaperää, pohjavettä ja hyötykasveja loppukesän 2021 aikana. Lisäselvitysten perusteella tarkennettiin alueesta aiemmin laadittua riskinarviointia. Selvityksen ...

26.1.2022
Vanhalla saha-alueella Hämeenlinnassa haitta-aineita – ei riskejä nykykäytössä

Hinkaloisten vanhalla saha-alueella tulee välttää kasvillisuuden poistoa ja pintamaan muokkausta korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien alueella. Nykytilassa ja -käytössä alue ei aiheuta riskiä terveyde...

25.1.2022
Ylöjärvellä ei havaittu ympäristö- tai terveysriskiä kahdella täyttöalueella – toisen selvityksiä jatketaan

Ylöjärvellä tutkittiin loka-marraskuussa 2021 maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantuneisuutta Ahveniston ja Maunussuon täyttöalueilla. Kohteet ovat vanhoja täyttöalueita, joissa täyttömaan ajami...

21.1.2022
Esittelytilaisuus: Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin

Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin esitellään etätilaisuudessa torstaina 27.1. kello 9–12. Tilaisuus on tarkoitettu happamien sulfaattimaiden parissa työskenteleville viran...

14.1.2022
Imatralla ei todettu ympäristöriskejä Meltolan vanhalla kaatopaikalla

Imatralla tehtiin Meltolan vanhan kaatopaikan ympäristössä maaperän ja pohjaveden tutkimuksia syksyn 2021 aikana. Selvityksen perusteella Meltolan vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarviointiin p...

11.1.2022
Kouvolassa ei todettu ympäristöriskejä Ruostesuon vanhalla kaatopaikalla

Kouvolassa tehtiin syksyn 2021 aikana maaperän ja pohjaveden tutkimuksia Ruostesuon vanhan kaatopaikan ympäristössä. Selvityksen perusteella Ruostesuon vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarvioint...

10.1.2022
Sahanrannan puhdistamisen yleissuunnitelma on valmistunut Parikkalassa

Puhdistustarve on maaperän pintaosissa. Talousveden, viljeltävien ruokakasvien ja Simpelejärven kalojen käyttöä voi jatkaa normaalisti.

22.12.2021
Korsnäsin vanhalla kaivoksella alkaa keväällä ympäristötarkkailu – näytteitä myös yksityisiltä kiinteistöiltä ojien varsilta

Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella käynnistetään keväällä 2022 näytteenotto, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa alueen ympäristön tilasta. Seuranta on osa KAJAK-hanketta, jossa selvitetään suljettuj...

17.12.2021
Uuraisten entisellä tervatehtaalla tarvitaan toimenpiteitä pohjavesiriskien hallitsemiseksi

Uuraisilla tehtiin Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia elokuun 2021 aikana. Lisätutkimuksilla tarkennettiin aikaisemmista tutkimuksista saatuja tuloksia. ...

17.12.2021

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu