Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtainen selvitystyö käynnistyy

2010-luvulla alkaneessa KAJAK-työssä päästään viimein käytännön toteutukseen, kun Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtaiset selvitykset ja tarpee...

3.7.2020
Suo ja moninkertainen määrä pilaantunutta maata haastoivat pohjaveden turvaamisen Mikkelissä

Viereinen suoalue ja arvioitua laajemmaksi paljastunut jätetäyttö ovat haastaneet kesän puhdistustyöt Mikkelissä Koiralahden pohjavesialueella. Vanha jätetäyttö puhdistetaan massanvaihdolla, joka on p...

3.7.2020
Niilolan entisellä saha-alueella Kouvolassa ei todettu kunnostustarvetta

Kouvolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät ympäristöteknisiä tutkimuksia Kouvolassa Niilolan vanhan sahan alueella vuosina 2009-2020. Kohteessa todettiin lieviä haitta-ainepitoisuuksia. Risk...

2.7.2020
Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella Kajaanissa ei todettu ympäristö- tai terveysriskiä

Maaperä- ja pohjavesitutkimusten ja niiden perusteella tehdyn riskinarvion mukaan Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella ei ole raskasmetalleista aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä.

29.6.2020
Marttilan vanhan kaatopaikan ympäristötekniset tutkimukset valmistuivat Kärkölässä

Kärkölän kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät keväällä 2020 ympäristöteknisiä tutkimuk-sia Marttilan vanhan kaatopaikan alueella. Kohteessa todettiin lieviä haitta-ainepitoisuuksia sekä pieni määr...

23.6.2020
Pirkanmaan ELY-keskus linjasi PIMA-valtionavustuksen määriä ja hyväksyttäviä kustannuksia

Pilaantuneisuuden selvittämiseen sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen myönnettävän valtionavustuksen määriä, tukiprosentteja sekä hyväksyttäviä kustannuksia on kirjattu Pirkanmaan ELY-keskuksen...

3.6.2020
Puhdistustyöt käynnistyvät Hyvinkään Nopon pohjavesialueella

Nopon pohjavesialueella ryhdytään puhdistamaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kesäkuun alussa. Alue on aikanaan pilaantunut klooratuilla liuottimilla pesulatoiminnan vuoksi.

1.6.2020
Opinnäytetyö Maaperä kuntoon -ohjelman hankintojen kehittämisestä

Maaperä kuntoon -ohjelman tilaamassa opinnäytteessä selvitettiin tutkimushankkeiden kustannusrakennetta sekä tiedolla johtamisen hyödyntämistä hankinnoissa.

25.5.2020
Ristiharjun vanhalle kaatopaikalle tehdään peittorakenne kesällä 2020

Parikkalan kunnassa vuosina 1962-1971 toimineella kaatopaikalla aloitetaan kunnostustyöt kesäkuussa. Töistä ei arvioida aiheutuvan haittaa.

25.5.2020
Vanajan suojeluskunnan ampumaratojen ympäristövaikutuksia tutkitaan Janakkalassa

Kuudella entisellä ampumarata-alueella Myllykulmantien ja Sääjärventien risteyksen pohjoispuolella tutki-taan Janakkalassa maaperän sekä pinta- ja pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia. Tutkimukset teh...

13.5.2020
Ympäristöteknisiä tutkimuksia Parikkalan Saharannassa kesällä 2020

Saharannan kolmannen vaiheen ympäristötekniset tutkimukset jatkuvat kesäkuun alussa. Tutkimuksissa otetaan näytteitä maaperästä, istutusalueita ja ravintokasveista. Tutkimuksia pohjavedestä ja talousv...

13.5.2020
Marttilassa tutkitaan vanhan tynnyrikaatopaikan ympäristövaikutuksia

1980-luvulla suljetun kaatopaikan alueella tutkitaan maaperän sekä pinta- ja pohjaveden liuotinpitoisuuk-sia. Kaatopaikka sijaitsee Paltanpääntien varrella Hirvaksen kylässä Marttilassa. Tutkimuksia t...

12.5.2020
Suonenjoella jatketaan Onkilammen entisen haulikkoradan riskien ja riskienhallintatoimien selvittämistä

Onkilammen entisen haulikkoampumaradan alueen ympäristöriskien selvittämistä jatketaan Suonenjoella kesällä 2020. Tarkoituksena on täydentää vuonna 2017 aloitettuja tutkimuksia ja saattaa loppuun alue...

12.5.2020
Kärkölässä tehdään ympäristötutkimuksia vanhalla kaatopaikalla

Marttilan vanhalla kaatopaikalla tutkitaan maaperää ja pintavettä toukokuussa. Tutkimukset valmistuvat kesän aikana.

28.4.2020
Sotkamossa tutkitaan maaperän pilaantuneisuutta Hotelli Tuliketun ja kahden entisen ampumaradan alueella

Hotelli Tuliketun entisen pesulan sekä Kirkonkylän ja Pitkälammen entisten ampumaratojen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta tutkitaan toukokuussa 2020. Tutkimuksia tehdään muun muassa porakone...

23.4.2020
Vuokatin entisen keskuspesulan pohjavesivaikutusten selvitystä jatketaan

Vuokatin Pesulantien ja Kankaalan maa-ainestenottoalueen väliselle alueelle asennetaan pohjaveden ha-vaintoputkia, joista otetaan pohjavesinäytteitä keväällä ja kesällä 2020. Tutkimusten tarkoituksena...

23.4.2020
Maaperä kuntoon -ohjelmassa tutkittiin 50 valtakunnallisesti priorisoitua kohdetta vuonna 2019

Maaperä kuntoon -ohjelmassa selvitetään ja puhdistetaan isännättömiä pilaantuneita riskikohteita ympäri Suomen. Neljän ensimmäisen vuoden aikana ohjelmassa on selvitetty yli 150 alueen pilaantuneisuus...

23.4.2020
Pilaantunutta maaperää puhdistetaan Suomessa nyt lämpökäsittelyllä – terminen puhdistaminen on arkipäivää maailmalla

Entisen turkismuokkaamon pilaantunutta maaperää ja pohjavettä on ehditty puhdistaa Kurikassa yhteensä kolmella eri menetelmällä. Viimeisimmissä tutkimuksissa alueelta löytyi voimakkaasti klooratuilla ...

17.4.2020
JASKA-hankkeeseen otetaan vastaan uusia hakemuksia vuoden 2020 loppuun asti

Öljyllä pilaantuneita kohteita, kuten vanhoja huoltoasemia ja korjaamoita, voi hakea mukaan öljysuojarahaston JASKA-hankkeeseen vuoden 2020 loppuun saakka. Kohteiden puhdistukset jatkuvat vielä ainaki...

16.4.2020
Meijerisaaren vanhan sahan ja höyläämön ympäristöriskit selvitetään Siikajoella

Siikajoen Meijerisaaren vanhan sahan ja höyläämön ympäristössä tehdään maaperätutkimuksia kevään 2020 aikana.

7.4.2020

1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen