Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Lieksassa käynnistyy Mätäsvaaran vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seurantatutkimukset

Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen rikastushiekka-alueella tehdään tutkimuksia valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa, jossa kartoitetaan lähivuosina yhteensä 19 käytöstä poistetun tai hylätyn kaivan...

11.10.2021
Jalasjärvellä selvitettiin pylväskyllästämön ympäristöriskejä - lisäselvityksiä tarvitaan

Kurikassa tutkittiin maaperää Jalasjärven sähkön entisen pylväskyllästämön alueella kesällä 2021.

6.10.2021
Kaivannaisjätealueiden valtakunnallinen selvitystyö on edennyt vuoden aikana kuudessa kaivoskohteessa

Kesällä 2020 käynnistyneessä Pirkanmaan ELY-keskuksen KAJAK-hankkeessa ei ole vältytty yllätyksiltä, mutta hankkeessa on silti edistytty tavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen vuoden selvitys- ja seuran...

27.9.2021
Parikkalan Saarenkylällä tehdään vanhan kaatopaikka-alueen selvityksiä

Saarenkylän vanhan kaatopaikan alueella aloitetaan syksyllä 2021 ympäristötekniset tutkimukset. Tarkoituksena on selvittää kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepi...

20.9.2021
Meltolan vanhan kaatopaikan riskit selvitetään Imatralla

Mellonmäen huipun lounaispuolella on liikkumisrajoituksia tutkimusten ajan syys-lokakuussa.

16.9.2021
Leppävirralla käynnistetään Särkiniemen kaivannaisjätealueen ympäristöselvitykset

Valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa selvitetään tämän ja ensi vuoden aikana Särkiniemen kaivannaisjätealueen ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Alueen vesistöjen virkistyskäytölle ei ole estettä.

13.9.2021
Öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen rahoitus muuttuu - jatkossa tarjolla avustusta ELY-keskuksesta

Pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen voi hakea ELY-keskukselta valtionavustusta, ja jatkossa avustus palvelee myös öljyllä pilaantuneita kohteita. Tähän saakka öljyllä pilaantuneid...

10.9.2021
Varkauden Savonmäen alueen ympäristöriskit selvitetään

Varkauden Savonmäen alueella tehdään maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia loppukesän ja syksyn 2021 aikana.

3.9.2021
Kiteen Villalassa tehdään vanhan kaatopaikka-alueen selvityksiä

Villalan vanhan kaatopaikan alueella aloitetaan kesällä 2021 ympäristötekniset tutkimukset. Tarkoituksena on selvittää mahdollisia kaatopaikan ympäristövaikutuksia pinta- ja pohjaveteen sekä jätetäytö...

8.7.2021
Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella alkaa ympäristötarkkailu – alue on mukana valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa

Korsnäsin vanhan lyijykaivoksen alueella käynnistetään syksyllä 2021 seuranta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa kaivosalueen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Seuranta on osa valtakunnallista KAJ...

30.6.2021
Eurajoen vanhalla saha-alueella haitta-aineita – ei ympäristö- tai terveysriskejä nykykäytössä

Alueella on paikoin kohonneita pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja. Haitta-aineet eivät aiheuta alueen nykyisessä käytössä terveys- tai ympäristöriskiä, mutta maa-aineksen kaivaminen on luvanvaraist...

29.6.2021
Virttaan vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitettiin Loimaalla

Pinta- ja pohjavedessä ei todettu haitta-aineita. Kastelualtaan ympäristössä ja lautatarhan pintamaassa todettiin jäämiä sinistymisenestoaineen käytöstä, mutta haitta-aineista ei aiheudu merkittävää r...

18.6.2021
Ylöjärvellä laitetaan stoppi Haverin kaivosalueen happamille ja metallipitoisille valumille – kohde mukana valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa

Ylöjärveläiset haaveilivat kunnan toteuttamassa kyselyssä, että Haverin entisen kultakaivoksen alueella olisi tulevaisuudessa frisbeegolfrata, aurinkovoimala tai hiilikompensaatioalue. Ennen kuin joki...

16.6.2021
Kuortaneen vanhalla saha-alueella puhdistetaan pilaantunutta maaperää kesän jälkeen

Kuortaneenjärven rannalla sijainneen vanhan sahan alueella puhdistetaan maaperää kesäkauden jälkeen syyskuussa 2021. Massanvaihdolla toteutettava hanke voi syksyllä tilapäisesti lisätä kuorma-autoliik...

15.6.2021
Hyvinkää suunnittelee vanhan kaatopaikan maaperän puhdistusta valtionavustuksen turvin – ELY-keskuksen avustus soveltuu usein kunnille

ELY-keskukselta voi hakea valtionavustusta maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen sekä pilaantuneeksi todetun alueen puhdistamiseen. Hyvinkään kaupunki tarttui mahdollisuuteen ja hak...

15.6.2021
Joensuun Enossa tutkitaan maaperää ja pohjavettä entisellä huoltoasemalla

Joensuun Enossa, kantatie 73:n varrella sijaitsevan vanhan huoltoasematontin maaperän ja pohjaveden tila selvitetään kesän ja alkusyksyn 2021 aikana. Kohde sijoittuu Tannilanvaaran 1. luokan pohjavesi...

11.6.2021
Vaasan vanhan valimon ympäristöriskit selvitetään

Vaasan vanhan valimon ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia kesän 2021 aikana.

27.5.2021
Pilaantuneiden alueiden puhdistushankintojen opit koottiin raporttiin - mukana myös JASKA- ja Maaperä kuntoon -kohteet

KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmä pohti keinoja kestävyyden huomioimiseen pilaantuneiden alueiden puhdistushankkeissa kuuden kohteen kautta. Esimerkkien joukossa on JASKA-hanke sekä Maaperä kuntoo...

26.5.2021
Kainuussa tutkitaan tänä kesänä ennätysmäärä öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä

Öljysuojarahaston JASKA-hankkeeseen tuli viime vuonna Kainuun alueelta 31 hakemusta. Suurin osa hakemuksista tulee yksityisiltä kiinteistönomistajilta.

3.5.2021
Vanhan kuorma-autovarikon maaperä ei ollut pilaantunut Saarijärvellä

Vanhan kuorma-autovarikon kiinteistöllä tutkittiin maaperän ja pohjaveden mahdollisia haitta-ainepitoisuuksia marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana.

19.4.2021

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu