Uutiset - uutiset

1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Ympäristöteknisiä lisätutkimuksia Veikkolan vanhalla kaatopaikalla

Kirkkonummella tutkitaan vanhan kaatopaikan aluetta viikolla 50. Työssä käytetään kaivinkonetta. Työstä ei aiheudu alueen ympäristölle haittaa tai vahinkoa mahdollisen meluhaitan lisäksi.

5.12.2019
Tänään vietetään kansainvälistä maaperäpäivää

Vuosittain 5.12. vietettävä kansainvälinen teemapäivä muistuttaa, että puhdas maaperä tarjoaa puhdasta vettä ja ruokaa.

5.12.2019
Husonlammen haitta-ainepitoisuuksista ei merkittävää riskiä nykykäytössä

Siilinjärvellä tutkittiin syyskuussa 2019 Husonlammen alueen maaperää sekä pohja- ja pintavettä. Alue on toiminut 1960-luvulla maa-aineksen ottoalueena, minkä jälkeen sitä on käytetty luvattomasti jät...

4.12.2019
Anttosen ampumarata-alueen ympäristöselvitykset jatkuvat Lieksassa vuonna 2020

Anttosen vanhan ampumaradan riski pohjavedelle ja terveydelle arvioidaan Lieksassa pieneksi. Alueelta voi kuitenkin kohdistua kuormitusta läheiselle suoalueelle, minkä vuoksi alueella jatketaan selvit...

3.12.2019
Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla

Suonenjoen kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima Maaperä kuntoon -ohjelma etsivät yhdessä kestävää ratkaisua lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanteeseen Suonen...

13.11.2019
Nilsiän vanhasta ampumaradasta ei nykykäytössä ympäristö- ja terveysriskejä

Nilsiän kirkonkylän vanhan ampumaradan pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin kesällä 2019. Kohteessa on harjoitettu ampumatoimintaa vuosina 1969-1992.

12.11.2019
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivillä tuhti paketti PIMA-asiaa

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät kokosivat Vantaalle 5.-6.11.2019 yli 120 pilaantuneen maan ja pohjaveden parissa työskentelevää virkamiestä, tutkijaa, opettajaa, konsulttia ja urakoitsijaa. Ympäristö...

7.11.2019
Uudesta PIMA-tukilaista julkaistaan opas - luonnos nyt lausuntopalvelussa

Valtion tuki PIMA-hankkeille uudistuu vuodenvaihteessa. Uudesta lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta julkaistaan vuodenvaihteessa kattava opas, josta pyydetään lausuntoja lausuntopalvelussa 22.11. sa...

1.11.2019
Maaperä kuntoon -ohjelma eteni vuonna 2018 lähes suunnitellusti

Maaperä kuntoon -ohjelmassa selvitettiin vuonna 2018 yhteensä 45 kohdetta ja tutkittiin puhdistettiin/kunnostettiin 7 kohdetta, kun mukaan lasketaan ohjelman puitteissa toteutetun kokeiluhankkeen koht...

24.10.2019
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivien ohjelma 5.-6.11.

Miten kestävyyden arviointi ja uusi laki valtionavustuksesta muuttavat jatkossa PIMA-toimintaa? Näistä sekä muista ajankohtaisista asioista kuullaan ja keskustellaan Vantaalla 5.-6.11. Ilmoittautumine...

22.10.2019
Hämeenlinnan Paukkulantiellä tutkitaan vanhan ampumaradan maaperää

Hämeenlinnassa tehdään Ahveniston kaupunginosassa Paukkulantien vanhalla ampumaradalla maaperä, pinta- ja pohjavesitutkimuksia viikolla 42. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää mahdollisten haitall...

15.10.2019
Ympäristötekniset tutkimukset Luumäen kunnan Taavetin vanhalla sahalla

Taavetin vanhan Sahan alueella sekä sen ympäristössä tehdään lokakuun 2019 aikana ympäristöteknisiä tutkimuksia. Alueelle kaivetaan koekuoppia, joista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevi...

14.10.2019
Kouvolassa selvitetään Niilolan vanhan sahan ympäristöriskit

Niilolan vanhan sahan alueella sekä sen ympäristössä Kouvolassa tehdään lokakuun 2019 aikana ympäristöteknisiä tutkimuksia. Kaivinkoneella kaivettavista koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatu...

14.10.2019
Mänttä-Vilppulan Kapakan alueella ei todettu puhdistustarvetta

Vilppulassa Kapakan vanhalla kaatopaikalla tehdyissä maaperätutkimuksissa havaittiin haitta-aineita, mutta aineiden sijainnin ja hitaan kulkeutumisen vuoksi alueella ei todettu tarvetta maaperän puhdi...

11.10.2019
Ketolan vanhojen ampumaratojen ympäristöriskit selvitetään Kemijärvellä

Sarriojoen ja Sarrioselän pohjavesialueilla sijaitsevien vanhojen ampumaratojen alueella ja niiden ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuusta 2019 lokakuuhun 2020 saakka.

11.10.2019
Ympäristöteknisiä tutkimuksia Mikkelin Pursialassa lokakuussa

Saimaankadun varressa tutkitaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta viikoilla 42 ja 44. Töistä voi aiheutua melua lähiympäristössä.

4.10.2019
Loppuraportti esittelee PIMA-kokeiluhankkeen tulokset

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen toteutus ja tulokset on julkaistu tuoreessa loppuraportissa. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2018.

1.10.2019
Entinen lietteenkaatopaikka ei edellytä kunnostamista Jokioisilla

Härksuon vanhalla lietteenkaatopaikalla Jokioisissa on todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, mutta alueen nykykäytössä haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan terveysriskiä.

23.9.2019
Kukonharjun entinen kaatopaikka ei ole pilannut pohjavettä Jokioisilla

Jokioisilla tutkitulla vanhalla Kukonharjun kaatopaikalla ei ole havaittu pohjaveden pilaantumista. Aluetta tutkittiin kesä-heinäkuussa.

23.9.2019
Kuhmoisissa tehdään ympäristötutkimuksia entisen sahan alueella

Toimintansa lopettaneen sahan ympäristössä Kuhmoisten Saharannassa tutkitaan maaperää, pohjavettä ja sedimenttejä. Tutkimukset ajoittuvat syyskuun loppupuoliskolle.

16.9.2019

1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen