Ympäristöteknisiä tutkimuksia Parikkalan Saharannassa kesällä 2020

Uutinen 13.5.2020 klo 11.07

Saharannan kolmannen vaiheen ympäristötekniset tutkimukset jatkuvat kesäkuun alussa. Tutkimuksissa otetaan näytteitä maaperästä, istutusalueita ja ravintokasveista. Tutkimuksia pohjavedestä ja talousvedestä on suoritettu jo toukokuussa. Tutkimustuloksien perusteella tarkennetaan kohdekohtaista riskinarviota ja tuotetaan tietoa puhdistamissuunnittelua varten.

Tutkimukset jatkuvat seuraavasti

viikot 23-25

  • Maanäytteenotto istutusalueilta ja osasta ravintokasveja
  • Maaperän koekuoppatutkimus kaivinkoneella
  • Maaperänäytteenotto

viikot 33-35

  • Maanäytteenotto istutusalueilta ja osasta ravintokasveja

Kaikki tutkimukset toteutetaan arkisin päiväsaikaan. Istutusalueiden ja ravintokasvien näytteenotosta sovitaan tarkempi ajankohta asukkaan kanssa. Tutkimukset eivät haittaa alueen ulkoilureittien käyttöä tai muuta alueella liikkumista. Työkoneiden välittömässä läheisyydessä oleskelu on turvallisuudesta johtuen kiellettyä.

Yhteyshenkilöt

Parikkalan kunta, tutkimusten yhteyshenkilö, Vesa Berg, 040 653 1513, vesa.berg@parikkala.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten yhteyshenkilö, Jari Tiainen, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja, Kimmo Järvinen, 040 0833 147, kimmo.jarvinen@ramboll.fi

Lue lisää

Parikkalan Saharannassa valmistaudutaan puhdistamaan maaperää – tulossa yleisötilaisuus alueen asukkaille (tiedote 11.2.2020)

Terveysvaikutukset mietityttivät Parikkalan asukastilaisuudessa – entisen sahan alueella valmistellaan puhdistamista (uutinen 21.2.2020)