Ympäristöteknisiä tutkimuksia Mikkelin Pursialassa lokakuussa

Uutinen 4.10.2019 klo 15.28

Saimaankadun varressa tutkitaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta viikoilla 42 ja 44. Töistä voi aiheutua melua lähiympäristössä.

Pirkanmaan ELY-keskus teettää Pursialassa Saimaankadun varressa maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksia viikoilla 42 ja 44. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää kiinteistöllä aiemmin sijainneen metalliteollisuuden vaikutuksia ympäristöön.

Työt tehdään päiväaikaan (klo 7-20). Viikolla 42 käytettävästä kairakoneesta voi aiheutua melua lähiympäristössä. Työstä ei aiheudu alueen ympäristölle haittaa tai vahinkoa mahdollisen meluhaitan lisäksi.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon-ohjelmaa. Tutkimukset ja niihin liittyvän suunnittelun toteuttaa Sitowise Oy.

Tutkimustulosten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai riskinhallintatoimenpiteille. Selvitys valmistuu joulukuun 2019 aikana.

Lisätietoja

Päivi turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 029 503 6132, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Sari Hämäläinen, Mikkelin kaupunki, 044 794 3290, sari.m.hamalainen@mikkeli.fi

Mikkeli Pursiala kartta
Kohde on ympyröity kuvaan (keskelle) sinisellä.