Ympäristötekniset tutkimukset Tuusniemellä vanhalla nahkatehdasalueella

Uutinen 31.5.2019 klo 9.20

Tuusniemen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Tuusniemellä sijaitsevan vanhan nahkatehdasalueen ympäristöriskien selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista. Selvitys on osa Pir-kanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä. Selvityk-seen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Lue lisää tiedotteesta!