Ympäristötekniset tutkimukset Luumäen kunnan Taavetin vanhalla sahalla

Uutinen 14.10.2019 klo 11.06

Taavetin vanhan Sahan alueella sekä sen ympäristössä tehdään lokakuun 2019 aikana ympäristöteknisiä
tutkimuksia. Alueelle kaivetaan koekuoppia, joista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyysejä
varten. Samalla asennetaan pohjavesiputkia ja otetaan pohjavesinäytteitä. Asennuksia ja kaivuutöitä ei
tehdä piha-alueilla. Alustavan aikataulun mukaisesti alueella tehdään tutkimuksia seuraavasti:

VKO 42 pohjaveden havaintoputkien asennus, kesto noin 2 päivää
VKO 43-44 koekuoppatutkimus (maa- ja pohjavesinäytteenotto), kesto 1-2 päivää

Tutkimukset toteutetaan klo 8-17 välisenä aikana ja niistä ei arvioida aiheutuvan haittaa.
Kohteessa sijainneen sahan toiminta-aika sijoittuu 1960-luvulle. Sahalla oli puuntyöstöä, kyllästystä sekä
varastointia. Käytettyjä aineita olivat tiettävästi pääasiassa sinistymisenestoaine. Saha-alue ei ole selvästi
havaittavissa kohteessa.

Luumäen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet Taavetin vanhan sahan ympäristöriskien
selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden
maa-alueiden selvitystyötä. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy.

Lisätietoja
Jussi Virtanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi
Juha Tervonen, Luumäen kunta, 040 568 6818, juha.tervonen@luumaki.fi
Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Kartta Taavetin vanhan sahan sijainnista Luumäellä.
Taavetin vanhan sahan sijainti on merkitty karttaan punaisella.