Ympäristötekniset tutkimukset Kvarnbyn entisen maankaatopaikan alueella

Uutinen 16.8.2019 klo 7.51

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettävät yhteistyössä Korsolammentien varressa entisen maankaatopaikan alueella ympäristöteknisiä tutkimuksia. Selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon-ohjelmaa. Sitowise Oy toteuttaa selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt.

Kohteen ympäristötekniset tutkimukset toteutetaan elokuussa 2019 viikoilla 33 ja 34. Työt tehdään päiväaikaan käyttäen kairaa ja kaivinkonetta. Työstä ei aiheudu alueen ympäristölle haittaa tai vahinkoa mahdollisen meluhaitan lisäksi. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai riskinhallintatoimenpiteille. Selvitys valmistuu lokakuun 2019 aikana.

 

Lisätietoja

Kirkkonummen kunta, Sari Soini, puh. 040 1269 678, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, Päivi Turtia, puh. 0295 036132, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Kvarnbyn entisen maankaatopaikan kartta
Kvarnbyn entisen maankaatopaikan sijainti on ympyröity mustalla värillä.