Ympäristötekniset tutkimukset Joroisen kunnan Uskalinlammen vanhalla kaatopaikalla

Uutinen 12.6.2019 klo 14.58

Joroisten kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Joroisten kunnassa sijaitsevan Uskalinlammen vanhan kaatopaikan ympäristöriskien selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Lue lisää tiedotteesta Ympäristötekniset tutkimukset Joroisen kunnan Uskalinlammen vanhalla kaatopaikalla 5.6.2019.