Ylöjärvellä ei havaittu ympäristö- tai terveysriskiä kahdella täyttöalueella – toisen selvityksiä jatketaan

Uutinen 21.1.2022 klo 11.46

Ylöjärvellä tutkittiin loka-marraskuussa 2021 maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantuneisuutta Ahveniston ja Maunussuon täyttöalueilla.  Kohteet ovat vanhoja täyttöalueita, joissa täyttömaan ajaminen alueelle on tiettävästi loppunut ennen vuotta 1975. Ahveniston alueella ei ole tutkimusten perusteella ympäristö- ja terveysriskiä. Maunussuon alueella riskejä ei saatu tarpeeksi luotettavasti selvitettyä, joten kohteeseen tehdään lisätutkimuksia vuonna 2022.

Tutkimusten tavoitteena oli tuottaa tietoa alueen ympäristön tämänhetkisestä tilasta. Ahveniston täyttöalueen vieressä sijaitsee Ahveniston vedenottamo ja tutkimuksilla haluttiin varmistaa myös täyttöalueen aiheuttamat mahdolliset riskit juomavedelle.

Ahveniston täyttöalueella ei havaittu tutkimuksissa jätteitä tai kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat ympäristö- ja terveysriskiä. Alueella ei ole tarvetta maaperän jatkotutkimuksille tai puhdistamiselle. Kohteeseen suositellaan toista pohjaveden näytteenottokierrosta mahdollisten pitoisuusvaihteluiden havainnoimiseksi.

Maunussuon alueella ei havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat alueella ympäristö- ja terveysriskiä. Riskejä ei kuitenkaan saatu selvitettyä tarpeeksi luotettavasti, sillä täytössä oli paljon betonia, mikä esti maaperänäytteiden saamisen syvistä kerroksista osalta alueelta. Näiltä alueilta näytteet saatiin lähinnä betonin päällä olevasta peittomaasta yhden metrin syvyydestä.

Maunussuon osalta suositellaan jatkotutkimuksia betonin esiintymisen rajaamiseksi ja maaperänäytteiden saamiseksi syvemmistä kerroksista. Samalla suositellaan vesinäytteiden toista näytteenottokierrosta pohjavesiputkista sekä lähistöllä sijaitsevasta lammesta mahdollisten pitoisuusvaihteluiden havainnoimiseksi.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 374, maarit.joukainen@ely-keskus.fi

Ari Jokihaara, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Ylöjärven kaupunki, puh. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi

Tutkimuksen toteutus:

Mikael Leino, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, puh. 040 553 4172, mikael.leino@ramboll.fi


  • Tulosta sivu