Vuokatin entisen keskuspesulan pohjavesivaikutusten selvitystä jatketaan

Uutinen 23.4.2020 klo 15.20

Vuokatin Pesulantien ja Kankaalan maa-ainestenottoalueen väliselle alueelle asennetaan pohjaveden havaintoputkia, joista otetaan pohjavesinäytteitä keväällä ja kesällä 2020. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää pohjavedessä esiintyvien haitallisten aineiden levinneisyyttä sekä pohjavedenoton vaikutusta haitallisten aineiden leviämiseen. Samalla varmistetaan pohjaveden soveltuvuus talousvesikäyttöön.

Selvitystä varten Pesulantien ja Kankaalan maa-ainestenottoalueen väliselle alueelle asennetaan pohjaveden havaintoputkia. Havaintoputkien asentamisen jälkeen niistä tehdään pohjavesimittauksia, sekä otetaan vedenlaatunäytteitä.

Tutkimusten avulla selvitetään Vuokatissa Pesulantiellä sijainneen Keskuspesulan pohjavesivaikutuksia. Entisen keskuspesulan alueen maaperässä ja pohjavedessä on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa haitallisia aineita. Hankkeen tarkoituksena on selvittää haitallisten aineiden esiintymisen laajuutta ja aineiden pitoisuuksia pohjavedessä. Lisäksi arvioidaan pohjaveden soveltuvuutta talousvesikäyttöön sekä suunnitteilla olevan Kankaalan vedenottamon myötä lisääntyvän vedenoton vaikutusta haitallisten aineiden leviämiseen.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on jatkoa vuonna 2016 aloitetulle hankkeelle ja se on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Havaintoputket asennetaan toukokuun alkupuolella ja työn arvioitu kesto on 4-6 päivää. Asennustöitä tehdään arkipäivinä klo 7-17 välisenä aikana. Havaintoputkien asennuksesta aiheutuu rakennustöihin verrattavissa olevaa melua. Pohjaveden havaintoputkista otetaan vesinäytteitä toukokuun lopulla sekä kesäkuun alkupuolella. Näytteenotosta ei aiheudu melua tai vastaavaa häiriötä lähialueiden asukkaille.

Lisätietoja

Tilaaja: Helena Vikstedt, Pirkanmaan ELY-keskus, helena.vikstedt@ely-keskus.fi, 029 5038 443

Työn toteutus: Tero Taipale, Sitowise Oy, tero.taipale@sitowise.com, 040 835 7575

Kartta Sotkamon Pesulankadusta