Virttaan vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Loimaalla

Uutinen 7.10.2020 klo 11.08

Sinistymisenestoaineen käytöstä aiheutuvia haitta-ainejäämiä maaperässä sekä pinta- ja pohjavedessä tutkitaan lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko alueen maaperässä, pinta- tai pohjavedessä kohonneita pitoisuuksia kloorifenoleja, dioksiineja tai furaaneja. Kyseisiä yhdisteitä on päässyt ympäristöön sahatavaran sinistymisen estoon käytetyn kemikaalin (KY-5) mukana. Saha on historiatietojen mukaan toiminut vuodesta 1929 vuoteen 1983 asti. Puut on kasteltu altaassa ja siirretty lajitteluun ja edelleen lautatarhalle. Kasteluallas on ollut Höylärintien ja Virttaanraitin välisellä alueella ja lautatarha Höylärintien lounaispuolella.

Kastelualtaan ja lajittelualueen ympäristössä otetaan näytteitä kaivinkoneella tehtävistä koekuopista sekä asfaltoiduilla alueilla kairaamalla raskaalla kairauskalustolla. Kairauksia tehdään ma 5.10. myös Höylärintien katualueella. Lisäksi lautatarhan ja tukkipinojen alueelta otetaan pintamaanäytteitä käsikairalla. Sahan ympäristössä olevista pohjavesiputkista otetaan vesinäytteitä. Saha-alueen länsipuolella olevan ojan vettä tutkitaan. Näytteenotto kestää noin viikon ja tulokset raportoidaan joulukuun alkuun mennessä.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Lisätietoja:

  • Hankevastaava: Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, anna.kralik@ely-keskus.fi, p. 050 395 5074
  • Työn toteutus: Maija Manninen, Vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy, maija.manninen@sitowise.com, p. 050 326 8531
Loimaan saha-alueen kunnostus
Virttaan vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Loimaalla.

  • Tulosta sivu