Vanhan kuorma-autovarikon maaperä ei ollut pilaantunut Saarijärvellä

Uutinen 19.4.2021 klo 13.24

Vanhan kuorma-autovarikon kiinteistöllä tutkittiin maaperän ja pohjaveden mahdollisia haitta-ainepitoisuuksia marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana.

Saarijärvellä, Kukonhiekan teollisuusalueella sijaitsevalla vanhalla kuorma-autovarikolla tutkittiin maaperän ja pohjaveden ympäristöteknistä tilaa mahdollisen pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Kiinteistöllä on sijainnut rakennuksia ainakin vuosina 1966-1998. Toiminnan arvellaan päättyneen 1986-1987. Tutkimusalue sijaitsee Voudinniemen 1-luokan pohjavesialueella.

Maaperätutkimus suoritettiin marraskuussa 2020. Alueella otettiin maaperänäytteitä 10 koekuopasta ja pohjavesinäytteitä yhdestä havaintoputkesta. Vesi- ja maanäytteistä analysoitiin laboratoriossa mm. öljyhiilivetyjen, raskasmetallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

Tutkimusten perusteella maaperässä ja pohjavedessä ei todettu puhdistustarvetta. Maan pinnalla havaitut metalliromut poistetaan alueelta kaupungin toimesta.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri Mia Rahinantti, puh. 044 4598 390, mia.rahinantti@saarijarvi.fi

Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija (Maaperä kuntoon -ohjelma), Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 036 132, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja, Jaana Sunell, puh. 040 534 8351, jaana.sunell@ramboll.fi

Kartta Saarijärven kohteen sijainnista
Tutkittu vanhan kuorma-autovarikon kiinteistö on merkitty karttaan punaisella. © MML

  • Tulosta sivu