Vanhan kaatopaikan täytöt eivät aiheuta terveys- tai kulkeutumisriskiä Vesilahdella

Uutinen 16.12.2021 klo 14.45

Vesilahden kirkonkylän vanhan kaatopaikan ympäristössä tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syksyn 2021 aikana. Alueelta otettiin näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1963–1973. Alueella ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia.

Maaperätutkimuksissa todettiin hieman kohonneita pitoisuuksia metalleja ja PAH-yhdisteitä. Todetut pitoisuudet eivät riskinarvion mukaan muodosta terveys- tai kulkeutumisriskiä.

Alueen pinta- ja pohjavettä tutkittiin myös. Alueen läpi virtaavassa Tuonenojassa ei todettu poikkeavia pitoisuuksia tutkittuja haitta-aineita, bakteereja tai ravinteita. Alueen pohjavedessä todettiin hyvin vaatimattomia pitoisuuksia orgaanisia yhdisteitä, joista ei arvioida aiheutuvan kulkeutumis- tai terveysriskiä.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Vesilahden kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Lisätietoja

Harri Vierikka, Vesilahden kunta, 040 673 6821, harri.vierikka@vesilahti.fi

Kati Skippari, Lempäälän kunta, 040 133 7804, kati.skippari@lempaala.fi

Maarit Joukainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 374, maarit.joukainen@ely-keskus.fi

Christian Tallsten, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 547 2876, christian.tallsten@fcg.fi

Kartta kohteen sijainnista
 

  • Tulosta sivu