Vanajan suojeluskunnan ampumaratojen ympäristövaikutuksia tutkitaan Janakkalassa

Uutinen 13.5.2020 klo 14.48

Kuudella entisellä ampumarata-alueella Myllykulmantien ja Sääjärventien risteyksen pohjoispuolella tutkitaan Janakkalassa maaperän sekä pinta- ja pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia. Tutkimukset tehdään toukokuussa viikolla 20.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko alueiden maaperässä, pinta- tai pohjavedessä kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. Ampumaratatoiminnan vaikutuksesta maaperään ja veteen voi liueta etenkin lyijyä. Ampumaradat ovat olleet toiminnassa vuosina 1925-1944. Tutkimukset kohdennetaan vanhojen karttojen ja ilmakuvien perusteella.

Entisillä rata-alueilla Harvialan Kannistossa otetaan maaperänäytteitä asuntojen piha-alueilla sekä pelto- ja metsäalueilla. Lisäksi otetaan vesinäytteitä ojista. Harvialan koulukodin vanhasta vedenottokaivosta sekä Sammalsuon laitaan asennettavasta pohjavesiputkesta otetaan pohjavesinäytteet.

Pohjavesiputki asennetaan raskaalla porakonekalustolla Sammalsuon länsipuolelle viikolla 19. Asennustyöstä voi kantautua melua lähiympäristöön. Näytteet otetaan viikolla 20. Maaperätutkimukset kohdistetaan pintamaahan, ja näytteet otetaan käsikairalla ja pistolapiolla. Tutkimusten jäljet siistitään asianmukaisesti.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Lisätietoja

Hankevastaava: Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, anna.kralik@ely-keskus.fi, 050 395 5074

Työn toteutus: Maija Manninen, johtava asiantuntija, Sitowise Oy, maija.manninen@sitowise.com, 050 326 8531

Kartta kohteen sijainnista.
Tutkimusalue on merkitty karttaan vihreällä.