Vaasan vanhan valimon ympäristöriskit selvitetään

Uutinen 27.5.2021 klo 14.46

Vaasan vanhan valimon ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia kesän 2021 aikana.

Vaasan vanha valimo
Historiatietojen mukaan vanha valimo on ollut toiminnassa vuosina 1920-1970. © Kuva: Vaasan kaupunki, Streetsmart 2018

Vaasassa, vanhan valimon alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä touko-kesäkuussa 2021 (viikoilla 22-23).

Vanhan valimon alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan vanha valimo on ollut toiminnassa vuosina 1920-1970. Alueella ei ole tehty aikaisemmin laajoja tutkimuksia. Alueella sijaitsevan rakennuksen perusparannustöiden yhteydessä vuonna 2020 kaivetuista maista on otettu näytteitä ja kyseiset maakasat on poistettu tulosten perusteella alueelta vuonna 2021.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Vaasan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Vesa Siirilä, Vaasan kaupunki, 040 673 6821, vesa.siirila@vaasa.fi
Esa Hirvijärvi, Vaasan kaupunki, 040 777 5176, esa.hirvijarvi@vaasa.fi
Henna-Mari Havana, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 038 053, henna-mari.havana@ely-keskus.fi
Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Kartta Vaasan valimon sijainnista
 

  • Tulosta sivu