Uusi lainsäädäntö tiivistää viranomaisten yhteistyötä

Uutinen 10.1.2020 klo 14.20

Pilaantuneiden alueiden parissa työskentelevät viranomaiset kautta maan kokoontuivat heti vuoden alkajaisiksi pohtimaan Maaperä kuntoon -ohjelman kohteiden priorisointia sekä uuteen valtiontukeen liittyvää viranomaisyhteistyötä. Valtion tuki pilaantuneiden alueiden selvittämiselle ja puhdistamiselle uudistui 1.1.2020.

Asiantuntijat ELY-keskuksista, Turun kaupungilta, ympäristöministeriöstä sekä Suomen ympäristökeskuksesta kokoontuivat 8. tammikuuta työpajaan Tampereelle pohtimaan valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman sekä Maaperä kuntoon -ohjelman kohteiden priorisointia ja sen kehittämistä. Päivän toinen keskeinen teema oli uuteen valtiontukeen liittyvä viranomaisten yhteistyö.

Lakimies Mika Heinonen kertoi osallistujille, että uusi lainsäädäntö asettaa uudenlaisia edellytyksiä Maaperä kuntoon -ohjelmassa valtion varoin selvitettävien ja puhdistettavien kohteiden valikoitumiselle.

– Aikaisemmin kaikki Maaperän tilan tietojärjestelmä Matista valikoituneet kohteet on tutkittu, mutta jatkossa ohjelman priorisointilistalle nousseista kohteista selvitetään valtion varoin ainoastaan ne, jotka täyttävät myös uuden lainsäädännön edellytykset, Heinonen selvitti.

PIMA-työpajan osallistujia 8.1.2020.
Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä alueellisen ELY-keskuksen välillä käydään uuden valtiontuen myötä tiivistä vuoropuhelua. Työpajassa syntyi hyviä ajatuksia, joiden pohjalta viranomaisten välistä yhteistyötä ryhdytään kehittämään. Kuvassa etualalla Pirkanmaan ELY-keskuksen hankinta-asiantuntija Petri Heino.

 

Valtiontuen edellytyksiä avataan yksityiskohtaisesti uuteen valtiontukeen liittyvässä oppaassa, joka julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Keskustelua käytiin myös siitä, kuinka niin isännällisten kuin isännättömien pilaantuneiden alueiden riskit saataisiin entistä vaikuttavammin hallintaan. Pohdinnassa oli muun muassa, kuinka esimerkiksi yksittäisen pilaantuneen pohjavesialueen pilaantumislähteet saataisiin selvitettyä ja puhdistettua kokonaisuutena.

Uudet toimintamuodot edellyttävät uudenlaista yhteistyötä

Alueellisten ELY-keskusten sekä Turun ja Helsingin kaupunkien tehtävät säilyvät ennallaan, ja ne tekevät jatkossakin esimerkiksi PIMA-päätökset sekä ympäristönsuojelulain mukaista valvontaa. Valtakunnallisena valtiontukiviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus sen sijaan tekee uuden lainsäädännön mukaiset päätökset valtionavustuksesta tai selvittämisen tai puhdistamisen järjestämisestä valtion varoin.

Uudet valtiontuen muodot tuovat kuitenkin mukanaan uudenlaisia menettelytapoja ja uudenlaista yhteistyötä. Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä alueellisen ELY-keskuksen välillä tullaankin käymään useissa tilanteissa tiivistä vuoropuhelua.

– Työpajassa syntyi monia hyviä ajatuksia, joiden pohjalta yhteistyötä ryhdytään käynnistämään. Oli hienoa, että niin moni pääsi paikan päälle pitkienkin matkojen takaa. Pilaantuneiden alueiden selvittäminen ja puhdistaminen on yhteinen ponnistus, muistuttaa Maaperä kuntoon -ohjelman projektipäällikkö Kari Pyötsiä.

Valtion tuki alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen muuttui 1.1.2020 kun voimaan tuli uusi laki sekä valtioneuvoston asetus pilaantuneen alueen puhdistamisen tukemisesta.

Lue lisää

Valtion tuki pilaantuneiden alueiden selvittämiselle ja puhdistamiselle uudistui - käytössä uusi valtionavustus (tiedote 10.1.2020)

Kuulutus valtionavustuksesta alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen vuonna 2020 (kuulutus 10.1.2020)

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Finlex)

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Finlex)


  • Tulosta sivu