Uuraisten entisellä tervatehtaalla tarvitaan toimenpiteitä pohjavesiriskien hallitsemiseksi

Uutinen 17.12.2021 klo 9.28

Uuraisilla tehtiin Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia elokuun 2021 aikana. Lisätutkimuksilla tarkennettiin aikaisemmista tutkimuksista saatuja tuloksia. Selvityksen perusteella Tourusen entiselle tervatehtaalle tarvitaan riskinarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä.

Uuraisten kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus selvittivät lisätutkimuksilla Uuraisten kunnassa sijaitsevan entisen Tourusen tervatehtaan ympäristöriskejä. Tervatehdas on ollut toiminnassa vuosina 1925–2006. Lisätutkimukset toteutettiin maaperän ja pohjaveden tilan tarkentamiseksi aikaisemmin vuonna 2020 tehtyjen tutkimusten lisäksi.

Lisätutkimusten perusteella alueen maaperän ja pohjaveden tilasta laadittiin riskinarviointi. Riskinarvion perusteella maaperän haitta-aineiden määrä on suuri. Haitta-ainepitoisuuksista aiheutuu pohjaveteen merkittävää kulkeutumisriskiä maakerrosten läpi imeytyvän sade- ja sulamisveden mukana ja edelleen pohjaveden mukana kauemmas ympäristöön. Muilla tavoin kulkeutuminen tai leviäminen ympäristöön ei ole merkittävää.

Riskinarvion mukaan alueelle tarvitaan puhdistamista tai muuta riskienhallintaa. Lopullisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä päättää Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisäselvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät lisätutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1507, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Jussi Virtanen, projektipäällikkö, FCG Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Marianne Ojanperä, Uuraisten kunta, 040 729 2167, marianne.ojanpera@uurainen.fi

Kartta tervatehtaan sijainnista
 

  • Tulosta sivu