Uudesta PIMA-tukilaista julkaistaan opas - luonnos nyt lausuntopalvelussa

Uutinen 1.11.2019 klo 15.03

Valtion tuki PIMA-hankkeille uudistuu vuodenvaihteessa. Uudesta lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta julkaistaan vuodenvaihteessa kattava opas, josta pyydetään lausuntoja lausuntopalvelussa 22.11. saakka.

Valtion tuki pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen muuttuu 1.1.2020, kun uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (PIMA-tukilaki) tulee voimaan. Uuden lain myötä valtio voi tukea isännättömien PIMA-kohteiden selvittämistä ja puhdistamista valtionavustuksella tai järjestämällä selvittämisen tai puhdistamisen valtion toimesta.

PIMA-tukilakiin liittyvät tehtävät on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle, jonka tehtävänä on muun muassa ohjata ja edistää lain täytäntöönpanoa ja soveltamista neuvonnalla ja ohjauksella. Pirkanmaan ELY-keskuksen Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikössä on laadittu nyt opas, jossa kuvataan uusi sääntely sekä sen soveltamista ja tulkintaa koskevia periaatteita ja linjauksia. Opas on osa edellä mainittua lain edellyttämää neuvontaa ja ohjausta.

Opas on suunnattu erityisesti PIMA-tukilakia sekä lakia täydentävää asetusta soveltaville ja tulkitseville viranomaisille, avustuksen hakijoille sekä muille pilaantuneiden alueiden parissa toimiville tahoille. Luonnos oppaasta on nyt lausuntopalvelussa, missä siihen voi antaa lausunnon 22. marraskuuta saakka.

Tutustu opasluonnokseen ja anna lausunto
lausuntopalvelu.fi

Lue lisää
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Finlex)
Pirkanmaan ELY-keskus myöntää PIMA-avustuksia 1.1.2020 alkaen (ely-keskus.fi 30.9.2019)
Uusi valtionavustusjärjestelmä tulee puolen vuoden kuluttua (maaperakuntoon.fi 11.7.2019)


  • Tulosta sivu