Uuden valtionavustuksen enimmäismäärät selvillä

Uutinen 12.12.2019 klo 15.56

Valtioneuvosto on antanut asetuksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022. PIMA-asetuksessa määrätään uuden valtionavustuksen enimmäismäärästä, kestävän riskienhallinnan edistämisestä sekä avustushakemuksen sisällöstä.

Valtioneuvosto on antanut 11. joulukuuta asetuksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022. PIMA-asetuksessa määrätään muun muassa uuden valtionavustuksen enimmäismäärästä. Avustus on enintään 50 % pilaantuneisuuden selvittämisen avustuskelpoisista kustannuksista ja enintään 40 % pilaantuneen alueen puhdistamisen avustuskelpoisista kustannuksista.

Avustus voi kattaa suuremman osan kustannuksista, jos:

  1. alueen pilaantumisesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle, tai
  2. selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuksen hakijalle erityisen kohtuuttomia.

Yritykselle tai muulle taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle valtionavustuksen määrä on enintään 50 % avustuskelpoisista kustannuksista.

Pirkanmaan ELY-keskuksen edistettävä kestävää riskienhallintaa

Asetuksessa määrätään myös, että Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) on edistettävä kestävää riskienhallintaa hoitaessaan pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetussa laissa (ns. PIMA-tukilaissa) osoitettuja tehtäviä.

Tämä tarkoittaa, että pilaantuneisuuden selvittämisen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamisen kokonaishyötyjen on oltava mahdollisimman suuret niistä aiheutuviin haittoihin verrattuna. Kestävyyttä on arvioitava ympäristö- ja terveysvaikutusten sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.

Asetuksessa määrätään myös avustushakemuksen sisällöstä.

Tutustu lainsäädäntöön

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Finlex)

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Finlex)

Ehdotus valtioneuvoston PIMA-asetukseksi (pdf)

Lue lisää

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää PIMA-avustuksia 1.1.2020 alkaen (uutinen 30.9.2019)

 


  • Tulosta sivu