Tourusen entisen tervatehtaan ympäristöriskit selvitetään Uuraisilla

Uutinen 14.12.2020 klo 9.03

Uuraisen Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia loppuvuoden 2020 aikana.

Uuraisilla, Tourusen entisen tervatehtaan alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä joulukuussa 2020 (viikolla 51).

Tourusen entisen tervatehtaan alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan entinen tervatehdas on ollut toiminnassa vuosina 1925-2006. Alueella ei ole tehty aikaisemmin laajoja tutkimuksia. Pienimuotoisia tutkimuksia on tehty vuosina 1986 (maaperätutkimuspiste, maalajit) ja 2000 (vesinäyte).

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Uuraisten kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Marianne Ojanperä, Uuraisten kunta, 040 729 2167, marianne.ojanpera@uurainen.fi

Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1507, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Jussi Virtanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Tourusen tervatehtaan sijainti kartalla.
 

  • Tulosta sivu