Syrjävaaran vanhan kaatopaikan alueella tehdään ympäristöteknisiä tutkimuksia

Uutinen 25.6.2019 klo 9.18

Kaavin kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Syrjävaaran vanhan kaatopaikan ympäristötutkimuksista ja ympäristöriskien selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon-ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Polvijärventiellä sijaitseva Syrjävaaran vanha kaatopaikka on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana vuoteen 1982 saakka. Aikaisemmin kaatopaikkana on käytetty tiettävästi noin 600 m päässä niin ikään Polvijärventiellä sijaitsevan kiinteistön aluetta.

Molempien kaatopaikkojen aluetta tutkitaan elokuun 2019 aikana kaivamalla kaivinkoneella koekuoppia. Kuopista kerätään maaperänäytteitä, joiden avulla selvitetään kaatopaikan laajuutta ja maaperän mahdollista pilaantuneisuutta. Lisäksi alueella olemassa olevista pohjavesiputkista otetaan vesinäytteitä. Alustavan aikataulun mukaan alueella toteutetaan tutkimuksia seuraavasti:

Maaperänäytteiden ja vesinäytteiden otto VKO31 tai VKO32

Tutkimukset toteutetaan päiväaikaan, noin välillä klo 8 – 18. Tutkimustyöt pyritään tekemään siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä.

Yhteyshenkilöt

Tutkimuksiin liittyvät asiat:
Sitowise Oy, tutkimusten toteuttaja: Hannu Harmoinen, 050 739 1712, hannu.harmoinen@sitowise.com

Hankintaan liittyvät asiat:
Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten tilaaja, Jari Tiainen, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Kartta Kaavi Syrjävaara
Tutkimuskohteet on ympyröity.