Reisjärven Pesokankaan pohjavesialueella selvitetään vanhan kyllästämön ympäristöriskit

Uutinen 14.6.2019 klo 15.12

Reisjärven kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Reisjärven kunnassa sijaitsevan vanhan kyllästämön ympäristöriskien selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja kunnostaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Reisjärven kunnassa Pesokankaan pohjavesialueella sijaitseva vanha kyllästämö on ollut toiminnassa vuosina 1976-2013 eri toiminnanharjoittajien toimesta. Alueen tarkoista toiminnoista ei ole tietoa, mutta kohteessa on sattunut ainakin yksi onnettomuus vuonna 1978, jonka yhteydessä maaperään pääsi kyllästettä. Onnettomuuden yhteydessä kaivovesistä otettiin näytteitä. Alueella on lisäksi tarkkailtu pohjavettä 2000-luvulla.

Kyllästämön alueella ja sen ympäristössä toteutetaan kesä-heinäkuun 2019 aikana kaivinkonetutkimuksia, joilla alueen maaperästä otetaan näytteitä sen laatua koskevia analyysejä varten. Samalla asennetaan pohjavesiputkia ja otetaan pohjavesinäytteitä pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimuksien tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Erityishuomio tutkimuksissa kohdennetaan kyllästämöalueesta aiheutuvien pohjavesivaikutusten arviointiin, sillä kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Selvitys valmistuu syyskuun 2019 loppuun mennessä.


Yhteyshenkilöt

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, tutkimusten toteuttaja: Jussi Virtanen, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Reisjärven kunta: Sami Puputti, 040 300 8250, sami.puputti@reisjarvi.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten tilaaja: Päivi Turtia, 050 312 0166, paivi.turtia@ely-keskus.fi