Reisjärven Kantinkankaan pohjavesialueella selvitetään vanhan Kanungin kaatopaikan ympäristöriskit

Uutinen 14.6.2019 klo 15.27

Reisjärven kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Kanungin vanhan kaatopaikan ympäristöriskien selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja kunnostaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Reisjärven kunnassa Kantinkankaan pohjavesialueella sijaitseva vanha Kanungin kaatopaikka on ollut toiminnassa 1960-1980-luvuilla. Kaatopaikalle sijoitetusta jätteen laadusta ei ole varmaa tietoa, mutta Maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan kaatopaikalle on tuotu tavanomaisen yhdyskuntajätteen lisäksi ongelmajätettä, kuten öljyä, akkuja, liuottimia, lääkkeitä ja torjunta-aineita. Kaatopaikkaa on osin peitetty. Nykyisellään kaatopaikka on hyvin maisemoitunut ympäristöönsä, mutta se erottuu kuitenkin puuston osalta.

Kaatopaikan alueella ja sen ympäristössä toteutetaan kesä-heinäkuun 2019 aikana kaivinkonetutkimuksia, joilla alueen maaperästä otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyysejä varten. Samalla asennetaan pohjavesiputkia ja otetaan pohjavesinäytteitä pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimuksien tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus- ja puhdistustarve. Erityishuomio tutkimuksissa kohdennetaan kaatopaikka-alueesta aiheutuvien pohjavesivaikutusten arviointiin, sillä kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Selvitys valmistuu syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Yhteyshenkilöt

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, tutkimusten toteuttaja: Jussi Virtanen, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Reisjärven kunta: Sami Puputti, 040 300 8250, sami.puputti@reisjarvi.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten tilaaja: Päivi Turtia, 050 312 0166, paivi.turtia@ely-keskus.fi