Puhdistustyöt käynnistyvät Hyvinkään Nopon pohjavesialueella

Uutinen 1.6.2020 klo 8.00

Nopon pohjavesialueella ryhdytään puhdistamaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kesäkuun alussa. Alue on aikanaan pilaantunut klooratuilla liuottimilla pesulatoiminnan vuoksi.

Nopon entisen pesulan maaperän ja alueen pohjaveden puhdistustyöt käynnistetään kesäkuun alussa. Hyvinkään kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeella turvataan Nopon tärkeän pohjavesialueen hyvä tila. Maaperää puhdistetaan massanvaihdolla ja pohjavettä maaperään kohdistuvalla injektointimenetelmällä. Kiinteistöllä tehdään aluksi myös edellä mainitut työt mahdollistavia purkutöitä.

Nopon punainen, peltinen pesularakennus.
Puhdistamisen yhteydessä puretaan vanha pesularakennus, uudempi peltihalli sekä maaperässä olevat putki- ja allasrakenteet.

– Kone- ja kuljetustöitä vaativat työvaiheet ajoitetaan koulun loma-aikaan. Ne alkavat heti kesäkuun alussa ja tehdään valmiiksi 7.8.2020 mennessä. Pohjaveden puhdistamiseen liittyvät injektointityöt tehdään syys-lokakuussa 2020 ja koko hanke valmistuu vuoden 2023 aikana, kertoo tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Maaperän puhdistusurakan tekijäksi on valittu Fortum Waste Solutions Oy, ja pohjaveden puhdistustöiden toteuttajaksi Doranova Oy.

– Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla, jossa tontilta kaivetut pilaantuneet maamassat ja jätteet kuljetetaan pois käsiteltäviksi luvanvaraiseen paikkaan ja korvataan pilaantumattomalla materiaalilla, jatkaa Hytönen.

Kiinteistön puhdistamiseen liittyy myös purkutöitä, joissa poistetaan alueella olevat vanha pesularakennus, uudempi peltihalli sekä maaperässä olevat putki- ja allasrakenteet.

– Maaperässä olevaa pilaantunutta pohjavettä puhdistetaan in situ -suorainjektoinnilla, jossa pohjaveden puhdistumiseen vaikuttavat aineet injektoidaan suoraan tavoiteltuun maakerrokseen, va. vesihuoltojohtaja Marita Honkasalo taustoittaa.

– Injektoinnissa käytetään elintarvikelaatuisia biohajoavia yhdisteitä, jotka tehostavat haitta-aineiden luonnollista hajoamista, kun pohjavesi kulkee niiden muodostaman reaktiivisen seinän läpi, Honkasalo täsmentää.

Lisäksi luonnollisesti ojaan purkautuvan pohjaveden puhtaus varmistetaan ilmastamisen avulla.

Lisätietoja

Marko Hytönen, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, marko.hytonen@hyvinkaa.fi, 040 829 1625

Marita Honkasalo, va. vesihuoltojohtaja, marita.honkasalo@hyvinkaa.fi, 040 745 4915

Petri Heino, hankinta-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, petri.heino@ely-keskus.fi, 040 1624576

Pohjaveden puhdistaminen
Doranova Oy

Maaperän puhdistaminen ja purkutyöt
Fortum Waste Solutions Oy

Ympäristötekninen valvonta
Ramboll Finland Oy

 

  • Tulosta sivu