Pilaantunutta maaperää puhdistetaan Suomessa nyt lämpökäsittelyllä – terminen puhdistaminen on arkipäivää maailmalla

Uutinen 17.4.2020 klo 10.38

Entisen turkismuokkaamon pilaantunutta maaperää ja pohjavettä on ehditty puhdistaa Kurikassa yhteensä kolmella eri menetelmällä. Viimeisimmissä tutkimuksissa alueelta löytyi voimakkaasti klooratuilla liuottimilla pilaantunut alue. Nyt suomalainen Doranova ja tanskalainen Krüger aloittavat haastavan alueen puhdistamisen termisellä menetelmällä, joka on uusi tuttavuus Suomessa.

Peltojen reunustama tie johtaa eteläpohjanmaalaisen Kurikan kaupungin laitamilla Panttilan kylään, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kun päätieltä poikkeaa junaradan varteen, eteen ilmestyy punatiilinen vanha turkismuokkaamo, joka on aiheuttanut terveyshuolta alueen asukkaille ja päänvaivaa myös pilaantuneiden alueiden asiantuntijoille.

Turkismuokkaamon punatiilinen päärakennus.
Turkismuokkaamon toiminnassa pilaantunut maaperä ja pohjavesi on huolettanut Panttilan alueen asukkaita, joista osa asuu aivan muokkaamon lähellä.

Kiinteistöllä on toiminut 1830-luvulta lähtien useita turkismuokkaamoita, ja ainakin osa toimijoista on käyttänyt rasvanpoistoon kloorattuja liuottimia. Liuottimia on päässyt maaperään, ja sitä kautta pohjaveteen, jossa on havaittu tetrakloorieteeniä sekä sen hajoamistuotteita. Noin 50-150 metrin päästä alkaa Kylävuoren pohjavesialue, joka ei ole vielä pilaantunut. Sen sijaan maaperän huokosilmanäytteissä haitta-aineita on myös havaittu.

”Ihmiset voivat altistua klooratuille liuottimille pohjaveden tai hengitysilman kautta, sillä ne voivat liueta maaperästä pohjaveteen ja haihtua ilmaan”, kertoo pilaantuneiden maiden asiantuntija Maarit Joukainen Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimasta Maaperä kuntoon -ohjelmasta.

Kaupunki ja valtio puhdistavat isännättömän alueen yhteistyössä

Turkismuokkaamon kiinteistö on juuri nyt Kurikan kaupungin omistuksessa. Koska maaperä ja pohjavesi ovat pilaantuneet pitkän ajan kuluessa ja todennäköisesti usean yrityksen toimesta, on kyseessä niin kutsuttu isännätön kohde. Terveys- ja ympäristöriskiensä vuoksi kohde on valittu mukaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan, minkä ansiosta kaupunki ja valtio kattavat puhdistamisesta aiheutuvat kulut yhdessä.

Turkismuokkaamon aluetta on puhdistettu ensimmäisen kerran vuonna 2005, jolloin alueelta poistettiin 14 000 tonnia pilaantunutta maa-ainesta. Vuonna 2018 alueella aloitettiin rakennuksen alapuolisen maaperän huokosilmakäsittely sekä pohjaveden puhdistaminen biologisella ARD-menetelmällä.

Samana vuonna kuitenkin havaittiin lisätutkimuksissa merkittävä haitta-aineiden päästölähde pihalla olevan raaka-ainevaraston alla, ja oli selvää, ettei juuri aloitettu biologinen puhdistaminen riittäisi poistamaan suurta haitta-aineiden määrää lähdealueella.

”Biologista puhdistamista jatkettiin, mutta samaan aikaan ryhdyttiin suunnittelemaan lähdealueen puhdistamista. Kestävyyden arviointia käyttäen vertailimme eri puhdistusmenetelmien ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia”, Joukainen kertoo.

Terveysvaikutukset huolettavat alueen asukkaita

Uuden puhdistusmenetelmän valintaa rajoitti se, että haitta-aineet sijaitsevat pääasiassa noin 4-9 metrin syvyydessä, eli pohjavesipinnan alla. Aivan raaka-ainevaraston vieressä kulkee myös junarata, minkä vuoksi esimerkiksi pilaantuneen maamassan vaihtaminen olisi erittäin hankalaa ja erittäin kallista. Maamassan vaihtamisessa olisi myös vaarana haitta-aineiden leviäminen yhä laajemmalle pohjaveteen.

Yleisötilaisuuden osallistujia.
Maaliskuussa 2020 järjestettyyn yleisötilaisuuteen tuli miltei 30 kurikkalaista kuulemaan ja keskustelemaan uusimmasta puhdistushankkeesta.

Laajojen selvitysten perusteella menetelmäksi valittiin terminen desorptio, jossa klooratut liuottimet haihdutetaan maaperästä lämmön ja alipaineen avulla. Tämän jälkeen ilmasta suodatetaan haitta-aineet aktiivihiilisuodattimilla. Menetelmää ei ole käytetty Suomessa yhtä mittavissa hankkeissa aikaisemmin, mutta muualla Euroopassa sitä on käytetty hyvin tuloksin.

”Tavoitteena on, että vähintään 98 prosenttia arvioidusta haitta-ainemäärästä saadaan pois”, kertoi hankkeen urakoitsijan Doranovan projektipäällikkö Perttu Mattila alueen asukkaille järjestetyssä yleisötilaisuudessa maaliskuussa 2020.

Kurikan kaupungin ja Maaperä kuntoon -ohjelman järjestämään yleisötilaisuuteen kokoontui miltei 30 kuulijaa. Asukkaat olivat kiinnostuneet muun muassa haitta-aineiden terveyshaitoista, puhdistusmenetelmästä sekä puhdistamisen mahdollisista haittavaikutuksista alueen asukkaille.

Myös vedenotto kiinnosti erityisesti vesiosuuskunnan edustajia, sillä vedenotto on lopetettu haitta-aineiden vuoksi toistaiseksi. Vedenottoa koskeviin kysymyksiin saadaan vastauksia vasta kun hitaasti vaikuttava biologinen pohjaveden puhdistaminen alkaa tuottaa tulosta, mutta moni asukas ilmaisi olevansa tyytyväinen, että puhdistaminen jatkuu.

Ykköshanke urakoitsijalle

Hankkeen suomalaisena urakoitsijana toimivan Doranovan kumppanina toimii tanskalainen Krüger, joka toimittaa hankkeeseen laitteistot ja osaamista, jollaista Suomessa ei vielä ole. Kansainvälinen yhteistyö on sujunut hyvin.

"Tämä on meille hieno mahdollisuus tuoda Suomeen uusia maaperän puhdistustekniikoita ja olla osaltamme mukana kehittämässä pima-toimialaa. Tämä on meille ykköshanke tänä vuonna, ja yhteistyö tanskalaisen kumppanin kanssa on ollut luontevaa, koska työkulttuuri ja toimintatavat ovat hyvin lähellä suomalaista työn tekemistä", toteaa Mattila.

Etualalla turkismuokkaamon punatiilinen päärakennus, taaempana peltirakenteinen raaka-ainevarasto.
Punatiilisen päärakennuksen takana oli vielä maaliskuussa 2020 raaka-ainevarasto, jonka alla oleva maaperä on pilaantunut pahoin. Nyt varasto on purettu, jotta kohtaan voidaan asentaa puhdistuslaitteisto.

Doranovalla on aiempaa kokemusta vastaavan kokoluokan hankkeista niin kotimaassa kuin ulkomailla, mikä on osaltaan auttanut kansainvälisen ja haastavan hankkeen läpivientiä. Tällä hetkellä hanke etenee koronaepidemiasta huolimatta aikataulussa.

"Laitteistoja on tullut kohteeseen aikataulun mukaisesti ja järjestelmien asennustyöt on saatu käyntiin", Mattila kertoo.

Jos puhdistaminen päästään aloittamaan koronatilanteesta huolimatta suunnitellusti kesän kynnyksellä, alueen pitäisi olla päästölähteen osalta puhdas syksyllä.

Lue lisää

Kurikan Panttilassa sijaitsevan Panfurin alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistusta tehostetaan uudella menetelmällä (uutinen 25.2.2020)

 

  • Tulosta sivu