PIMA-kokeiluhankkeen vaikuttavuutta arvioitiin työpajassa

Uutinen 14.6.2019 klo 13.46

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke on edistänyt uusien puhdistusmenetelmien kehitystyötä ja käyttöönottoa sekä auttanut cleantech-yrityksiä verkostoitumaan ja kansainvälistymään. Muun muassa näihin johtopäätöksiin tultiin hankkeen vaikuttavuutta arvioineessa työpajassa.

Pirkanmaan ELY-keskus järjesti 11. kesäkuuta työpajan, jossa arvioitiin vuosina 2016-2018 toteutetun pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen vaikuttavuutta. Pirkanmaan ELY-keskukseen keskitetty hanke oli osa Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta, ja se toteutettiin osana valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa.

PIMAtyopaja2
Työpajassa kartoitettiin kokeiluhankkeen vaikutuksia ja pohdittiin tulevaisuutta. Työpajaan osallistui yhteensä noin 20 ympäristöhallinnon, yritysten ja kuntien edustajaa. © Kuva: Sabina Mäki

Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. Pyrkimyksenä oli myös edistää alan cleantech-yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Hankkeessa toteutettiin kunnostushankkeita, joissa luotiin yrityksille edellytykset saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen, ja myönnettiin rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan TKI-toimintaan.

Työpajassa arvioitiin kokeiluhankkeen vaikutuksia toimialaan, kestävään kunnostamiseen sekä suomalaiseen cleantech-liiketoimintaan. Lisäksi pohdittiin vuoteen 2040 ulottuvan valtakunnallisen Maaperä kuntoon -ohjelman tulevaisuuden toimintaa.

Työpajassa todettiin muun muassa, että kokeiluhanke edisti uusien biologisten ja kemiallisten puhdistusmenetelmien kehitystyötä ja käyttöönottoa. Lisäksi hankkeessa mukana olleet cleantech-yritykset onnistuivat verkostoitumaan ja niiden mahdollisuudet kansainväliseen liiketoimintaan paranivat.

Hankkeen loppuraportti valmistuu alkusyksystä 2019.

 

Lisätietoja

Kari Pyötsiä

kari.pyotsia@ely-keskus.fi

050 0832 520