Opinnäytetyö Maaperä kuntoon -ohjelman hankintojen kehittämisestä

Uutinen 25.5.2020 klo 15.33

Maaperä kuntoon -ohjelman tilaamassa opinnäytteessä selvitettiin tutkimushankkeiden kustannusrakennetta sekä tiedolla johtamisen hyödyntämistä hankinnoissa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on valmistunut ympäristösuunnittelija Veera Petäsnoron opinnäyte Maaperä kuntoon -ohjelman selvitysvaiheen hankintojen kehittämisestä. Petäsnoro on opiskellut HAMKissa kestävää kehitystä.

Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka Maaperä kuntoon -ohjelmassa voisi hyödyntää tiedolla johtamista selvitysvaiheen hankintojen tehostamiseksi. Opinnäytteessä keskityttiin selvitys- eli tutkimusvaiheen hankintoihin.

– Työssä vertailtiin puitesopimuskonsulttien tarjouksia ja etsittiin syitä tarjouksissa esiintyviin eroihin. Tietoa kerättiin tutkimusraporteista ja tarjouksista vuosilta 2017, 2018 ja 2019 sekä haastattelemalla ohjelman asiantuntijoita, Veera Petäsnoro kertoo.

Opinnäytetyön tilaajana oli Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen Maaperä kuntoon -ohjelma.

Lue lisää

Maaperä kuntoon -ohjelman selvitysvaiheen hankintojen kehittäminen tiedolla johtamisen näkökulmasta (Theseus)